Bakgrunn og aktiviteter

 

Jeg jobber med

  • Kompetanse for kvalitet og etter- og videreutdanning
  • Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning
  • Studieveiledning - Grunnskolelærerutdanningen

 

Bakgrunn

Jeg har jobbet ved NTNU innen studieadmininstrasjon på Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap siden 2010.

Jeg har tidligere jobbet i Oslo kommune som arkivleder, informasjonskonsulent, spesialkonsulent ved kommunestyre- og fylkestingsvalg, barnevernkonsulent, og konsulent for godkjenning av adoptivsøkere.

 

Utdanning

Cand.polit. sosialantropologi fra UiO.


Hovedfagsoppgave

2003: Ånder i bevegelse: Orishatilbedere i dynamisk forening på Trinidad. Hovedfagsoppgave, Sosoalantropologisk institutt, UiO:

https://www.duo.uio.no//handle/10852/16224

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/16224/2003x-xLillxAnniexSchumann.pdf?sequence=1