Lena Haugen

Førstekonsulent IME fakultetsadministrasjon

73593418 O. S. Bragstads plass 2, Elektro E*E225

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Rekruttering og mottak av post.dok.
  • Sekretær for ERCIM-samarbeidet
  • Internasjonalisering

Postadresse

IME fakultetsadministrasjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge