Lena Haugen

Førstekonsulent IME fakultetsadministrasjon

73593418
O. S. Bragstads plass 2, Elektro E * E225

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Studieveiledning for ph.d.-studiet innen følgende program:
    Matematikk
    Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Regler og praksis innenfor doktorgradsgradsutdanningen
  • Opptak, avtaler og oppfølging av doktorgradskandidater
  • Kontaktperson for ERCIM Alain Bensoussan Fellowship Programme