Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Stenvik, Lars Fredrik. (2007) Sørsamisk arkeologi. 2007. ISBN 978-82-993781-5-4.
  • Stenvik, Lars Fredrik. (2005) Kristen grav over en hedensk grav. 2005.
  • Sandnes, Berit; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola; Stenvik, Lars Fredrik. (2000) Oluf Rygh. Artikler om en foregangsmann i humanistisk forskning. NORNA-rapporter 70 A. 2000. ISBN 91-7276-068-0. Norna-rapporter (A).
  • Sandnes, Berit; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola; Stenvik, Lars Fredrik. (2000) Oluf Rygh. Rapport fra symposium på Stiklestad 13.-15. mai 1999. NORNA-rapporter 70 B. 2000. ISBN 91-7276-070-2. Norna-rapporter (A).
  • Sandnes, Berit; Sandnes, Jørn; Stemshaug, Ola; Stenvik, Lars. (2000) NORNA-rapport 70 A. 2000.

Del av bok/rapport

  • Stenvik, Lars Fredrik. (2014) Jernframstilling i Midt-Norge. Byen og Kunnskapen.
  • Stenvik, Lars. (2013) Gruve- og smelteverksdrift i Levanger. Levangerhistorier.
  • Stenvik, Lars. (2013) Trøndelagsovnen - En studie basert på materielle levninger etter jernframstilling i Midt-Norge. Ovnstypologi og ovnskronologi i den nordiske jernvinna. Prosjekt - Jernvinna i Oppland - Symposium på Kittilbu 16.-18. juni 2009, artikkelsamling.
  • Stenvik, Lars. (2011) Experiments with Iron Production in Trøndelag. Experimental Archaeology – Between Enlightenment and Experience.
  • Jasinski, Marek E.; Stenvik, Lars Fredrik. (2010) Landscape of Evil - Archaeology and Nazi POW Camps in Norway: A New Approach. "Prisoners of War and Forced Labour: Histories of War and Occupation".

Postadresse

Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge