Lars Erik Laugsand

Post doctor Institutt for samfunnsmedisin

73597530 Håkon Jarls gate 11, Øya Helsehus*153.04.007

Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Cand.med, Det medisinsk fakultet, NTNU, Trondheim, 2000-2006.

Turnuslege ved Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, 2007-2008.

Assistentlege ved Medisinsk avdeling Helse Nord-Trøndelag Sykehuset Namsos, 2008- 2009.

PhD stipendiat ved institutt for Samfunnsmedisin, Det Medisinske fakultet, NTNU, Trondheim,  2009 - 2012.

Post doctor ved institutt for Smafunnsmedisin, Det Medisinske fakultet, NTNU, Trondheim, 2012-

Lege i spesialisering ved St.Olavs hospital ved Medisinsk klinikk, Trondheim, 2012-

 

Interesseområde:

Kardiovaskulær epidemiologi.

Søvnepidemiologi.

 

Publikasjoner:

*Iron status and mortality from ischaemic heart disease: Sex- specific effects of transferrin saturation, serum iron and total iron binding capacity. The HUNT Study, Norway. By Bjørn Mørkedal, Lars E Laugsand, Pål R Romundstad and Lars J Vatten. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 2011; 18(5):687-694.

 

*Metabolic factors and high-sensitivity C-reactive protein: the HUNT study. By Lars E Laugsand, Bjørn Olav Åsvold, Lars J Vatten, Pål R Romundstad, Rune Wiseth, Kristian Hveem and Imre Janszky. European Journal of Preventive Cardiology. 2012; 19(5): 1101-1110.


*Insomnia and the Risk of Acute Myocardial Infarction: A population Study. By Lars E Laugsand, Lars J. Vatten, Carl Platou and Imre Janszky. Circulation. 2011; 124: 2073-2081.

http://www.ntnu.edu/news/insomnia-and-heart-health

 

* Metabolic syndrome in Poland- the PONS Study. By Janszky I, Vatten L, Romundstad, Laugsand LE, Bjørngård JH, Manczuk M, Zatonski WA. Ann Agric Environ Med. 2011 Dec; 18 (2): 270-2.

 

* Insomnia and High-Sensitivity C-Reactive Protein: The HUNT study, Norway. By Laugsand LE, Vatten LJ, Bjørngaard JH, Hveem K, Janszky I. Psychosomatic Medicine. 2012 June; 74 (5): 543-53.

 

*Shift work and vascular events: systematic review and metaanalysis. By Vyas MV, Garg AX, Iansavichus AV, Costella J, Donner A, Laugsand LE, Janszky I, Mrkobrada M, Parraga G, Hackam DG. BMJ. 2012; vol 345 p. e4800.

 

*Insomnia and Endothelial Function – The HUNT 3 study. By Strand LB, Laugsand LE, Skaug E-A, Ellingsen Ø, Madssen E, Wisløff U, Vatten L, Janszky I.  PLoS ONE. 2012; 7(12): e50933. doi:10.1371/journal.pone.0050933

 

*Insomnia Symptoms and Cardiorespiratory Fitness in Healthy Individuals: The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT). By Strand LB, Laugsand LE, Wisløff U, Nes BM, Vatten LJ, Janszky I. Sleep. 2013, vol. 36(1), 99- 108C.DOI:10.5665/sleep.2310

 

*Insomnia and the risk of incident heart failure: a population study
Lars E. Laugsand; Linn B. Strand; Carl Platou; Lars J. Vatten; Imre Janszky
European Heart Journal 2013; doi: 10.1093/eurheartj/eht019

 

* Risk of Acute Myocardial Infarction: Dyslipidemia More Detrimental for Men than Women. Erik Madssen; Lars E. Laugsand; Rune Wiseth; Bjørn Mørkedal; Carl Platou; Lars J. Vatten; Imre Janszky. Epidemiology 2013; July 18; E pub ahead of print

 

*Symptoms of anxiety and depression and risk of acute myocardial infarction: the HUNT 2 study . Lise Tuset Gustad; Lars Erik Laugsand; Imre Janszky; Havard Dalen; Ottar Bjerkeset. European Heart Journal 2013; doi: 10.1093/eurheartj/eht387

 

*Risk of myocardial infarction and heart failure among metabolically healthy but obese individuals. The HUNT Study, Norway. Bjørn Mørkedal, Lars J. Vatten, Pål R. Romundstad, Lars E. Laugsand, Imre Janszky. J Am Coll Cardiol (0) doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.jacc.2013.11.035[published Online First: Epub Date]|.

 

* Symptoms of anxiety and depression and risk of heart failure: the HUNT study. Gustad LT, Laugsand LE, Janszky I, Dalen H, Bjerkeset O. Eur J. Heart Fail., 2014 Jul 12. doi: 10.1002/ejhf.133 [Epub ahead of print].

 

*Insomnia symptoms and risk for unintentional fatal injuries- the HUNT study. Laugsand LE, Strand LB, Vatten LJ, Janszky I, Bjørngaard JH. SLEEP 2014; 37(11): 1777-1786.

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Laugsand, Lars Erik Sande; Janszky, Imre; Vatten, Lars Johan; Wiseth, Rune. (2012) Insomnia and risk for cardiovascular disease. 2012. ISBN 978-82-471-3477-1.

Postadresse

Institutt for samfunnsmedisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Postboks 8905 7491 Trondheim Norge