Lars Erik Laugsand

Post doctor Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

73597530
Håkon Jarls gate 11, Øya Helsehus * 153.04.007

Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Cand.med, Det medisinsk fakultet, NTNU, Trondheim, 2000-2006.

Turnuslege ved Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Levanger, 2007-2008.

Assistentlege ved Medisinsk avdeling Helse Nord-Trøndelag Sykehuset Namsos, 2008- 2009.

PhD stipendiat ved institutt for Samfunnsmedisin, Det Medisinske fakultet, NTNU, Trondheim,  2009 - 2012.

Post doctor ved institutt for Samfunnsmedisin, Det Medisinske fakultet, NTNU, Trondheim, 2012-

Lege i spesialisering ved St.Olavs hospital ved Medisinsk klinikk, Trondheim, 2012-

 

Interesseområde:

Kardiovaskulær epidemiologi.

Søvnepidemiologi.

 

Publikasjoner:

*Iron status and mortality from ischaemic heart disease: Sex- specific effects of transferrin saturation, serum iron and total iron binding capacity. The HUNT Study, Norway. By Bjørn Mørkedal, Lars E Laugsand, Pål R Romundstad and Lars J Vatten. European Journal of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation 2011; 18(5):687-694.

 

*Metabolic factors and high-sensitivity C-reactive protein: the HUNT study. By Lars E Laugsand, Bjørn Olav Åsvold, Lars J Vatten, Pål R Romundstad, Rune Wiseth, Kristian Hveem and Imre Janszky. European Journal of Preventive Cardiology. 2012; 19(5): 1101-1110.


*Insomnia and the Risk of Acute Myocardial Infarction: A population Study. By Lars E Laugsand, Lars J. Vatten, Carl Platou and Imre Janszky. Circulation. 2011; 124: 2073-2081.

http://www.ntnu.edu/news/insomnia-and-heart-health

 

* Metabolic syndrome in Poland- the PONS Study. By Janszky I, Vatten L, Romundstad, Laugsand LE, Bjørngård JH, Manczuk M, Zatonski WA. Ann Agric Environ Med. 2011 Dec; 18 (2): 270-2.

 

* Insomnia and High-Sensitivity C-Reactive Protein: The HUNT study, Norway. By Laugsand LE, Vatten LJ, Bjørngaard JH, Hveem K, Janszky I. Psychosomatic Medicine. 2012 June; 74 (5): 543-53.

 

*Shift work and vascular events: systematic review and metaanalysis. By Vyas MV, Garg AX, Iansavichus AV, Costella J, Donner A, Laugsand LE, Janszky I, Mrkobrada M, Parraga G, Hackam DG. BMJ. 2012; vol 345 p. e4800.

 

*Insomnia and Endothelial Function – The HUNT 3 study. By Strand LB, Laugsand LE, Skaug E-A, Ellingsen Ø, Madssen E, Wisløff U, Vatten L, Janszky I.  PLoS ONE. 2012; 7(12): e50933. doi:10.1371/journal.pone.0050933

 

*Insomnia Symptoms and Cardiorespiratory Fitness in Healthy Individuals: The Nord-Trøndelag Health Study (HUNT). By Strand LB, Laugsand LE, Wisløff U, Nes BM, Vatten LJ, Janszky I. Sleep. 2013, vol. 36(1), 99- 108C.DOI:10.5665/sleep.2310

 

*Insomnia and the risk of incident heart failure: a population study
Lars E. Laugsand; Linn B. Strand; Carl Platou; Lars J. Vatten; Imre Janszky
European Heart Journal 2013; doi: 10.1093/eurheartj/eht019

 

* Risk of Acute Myocardial Infarction: Dyslipidemia More Detrimental for Men than Women. Erik Madssen; Lars E. Laugsand; Rune Wiseth; Bjørn Mørkedal; Carl Platou; Lars J. Vatten; Imre Janszky. Epidemiology 2013; 24(5): 637-42.

 

*Symptoms of anxiety and depression and risk of acute myocardial infarction: the HUNT 2 study . Lise Tuset Gustad; Lars Erik Laugsand; Imre Janszky; Havard Dalen; Ottar Bjerkeset. European Heart Journal 2014; 35(21): 1394-403. doi: 10.1093/eurheartj/eht387

 

*Risk of myocardial infarction and heart failure among metabolically healthy but obese individuals. The HUNT Study, Norway. Bjørn Mørkedal, Lars J. Vatten, Pål R. Romundstad, Lars E. Laugsand, Imre Janszky. J Am Coll Cardiol. 2014; 63(11): 1071-8.

 

* Symptoms of anxiety and depression and risk of heart failure: the HUNT study. Gustad LT, Laugsand LE, Janszky I, Dalen H, Bjerkeset O. Eur J. Heart Fail. 2014; 16(8): 861-70. doi: 10.1002/ejhf.133 [Epub ahead of print].

 

*Insomnia symptoms and risk for unintentional fatal injuries- the HUNT study. Laugsand LE, Strand LB, Vatten LJ, Janszky I, Bjørngaard JH. SLEEP 2014; 37(11): 1777-1786.

 

*Genetic variants in the  DNA repair gene NEIL-3 and the risk of myocardial infarction in a nested case control study. The HUNT Study. Skarpengland T, Laugsand LE, Janszky I, Luna L, Halvorsen B, Platou C, Wang W, Vatten LJ, Damås JK, Aukrust P, Bjørås M, Åsvold BO. DNA repair 28 (2015): 21-27.

 

*Fetuin-A and risk of coronary heart disease: a Mendelian randomization analysis and a pooled analysis of AHSG genetic variants in 7 prospective studies. By Laugsand LE, Ix JH, Bartz TM, Djousse L, Kizer JR, Tracy RP, Dehghan A, Rexrode K, Lopez OL, Rimm EB, Siscovick DS, O`Donell CJ, Newman A, Mukamal KJ, Jensen MK. Atherosclerosis (2015)- in press

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner