Bakgrunn og aktiviteter

PhD student ved SIMLab. Oppgaven omhandler numerisk modellering av brudd og skade i aluminiumlegeringer.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner