Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver:

Utgivelser:

Halseth, K. (2014) Det hjelper meg å se meg selv utenfra, og den andre innenfra: En kvalitativ studie av seks kadetter ved Luftkrigsskolen sin opplevelse av veiledningen ved skolen, og hvordan denne oppleves å ha påvirket deres utviklingsprosess som kommende ledere. (Masteroppgave, NTNU). Trondheim: NTNU.

Faglig bakgrunn:

  • Mastergrad i Rådgivningsvitenskap fra NTNU
  • Bachelorgrad i Pedagogikk fra NTNU