Bakgrunn og aktiviteter

Jobber med e-ressurser, anskaffelse, administrering, tilgang og avtaler.

Er ansatt i Lisensgruppa ved seksjon for fellestjenester.