Postadresse

Institutt for tverrfaglige kulturstudier Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim
profileimage

Knut Holtan Sørensen

Professor

Kort biografi Maks 160 tegn [0/160]

Lang biografi

Informasjon (under utvikling)

Knut H. Sørensen graduated from the Norwegian Institute of Technology in 1976 and received his PhD (dr. ing.) from the Institute in 1982. He has been a research scientist at SINTEF (1976-1980, 1986-1988) and a post doctoral fellow at Department of sociology and political science, NTNU (1983-1986). From 1989, Sørensen was director of NTNU’s Centre for technology and society. In 1993, he became professor at Department of sociology and political science, NTNU. From 1999, he has been Professor of science and technology studies at Department of Interdisciplinary Studies of Culture, NTNU.  

          Current research interests include social studies of ICT and the Internet, innovation and technology policy, gender and technology, social studies of knowledge and interdisciplinarity, engineering studies, and social studies of climate change and sustainable energy technologies. Sørensen has active interdisciplinary research collaboration with faculty and research scientists in engineering and architecture across NTNU and SINTEF.

 

Details

I. Teaching

Research leave 2009.

 

II. Supervision

 

 

III. Research Grants

Research Council of Norway (ongoing or recently concluded)

Lavenergibygninger - fra visjon til realitet?, 2001-06

Coping with the threat of climate change: Technological strategies and cultural responses, 2002-07

Learning from transdisciplinarity. Gender and ICT as windows to understanding management of knowledge, 2004-08

Tverrfaglighet, tillit og trivialisering? Utviklingstrekk ved moderne kunnskapskulturer, 2004-07

Not in my nature? The controversies and politics of environmentalism and public planning in localising wind farms, 2004-10

Pandoras I-Pod: Musikk og moral i informasjonssamfunnet, 2004-07

Providing hydrogen for transport in Norway: A social learning approach, 2005-08

Preparing for a rainy day? Configuring climate science for future society, 2007-10

Building markets, shaping policy? The role of economics in energy policy and energy use, 2008-2011

Renewable strategies? Implementing and commercialising new energy technologies, 2008-2011

Communicating local governments: Implementing community informatics, 2008-2012

Public Acceptance of Post Carbon Strategies, 2009-2012

 

European Union Framework Programmes

European Media and Everyday Life Technologies Network I (EMTEL I), 1995-1997 (coordinator: Sussex University)

Social Learning in Multimedia (SLIM), 1996-1999 (coordinator: Edinburgh University)

Towards an Interactive Technology Policy, 1998-2000 (coordinator: Twente University)

Process Re-Engineering in Europe: Choice, People and Technology (PRECEPT), 1999-2002 (coordinator: Technological University of Denmark)

European Media and Everyday Life Technologies Network II (EMTEL II), 2000-2003 (coordinator: London School of Economics)

Strategies of Inclusion: Gender in Information Society (SIGIS), 2000-2004 (coordinator: Edinburgh University)

Policies for Research and Innovation in the Move towards the European Research Area, (PRIME), Network of Excellence, 2004-2009 (coordinator: Ecoles des Mines de Paris)

 

 

IV. Publications (last 10 years, selected)  

A. Books, edited collections, and reports

            1. K. H. Sørensen, E. Amdahl, H. J. Gansmo and V. A. Lagesen. Eds. 2008. Vitenskap som dialog, kunnskap i bevegelse. Tapir Akademiske Forlag

            2. K. H. Sørensen, E. Amdahl, H. J. Gansmo and V. A. Lagesen. Eds. 2008. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademiske Forlag

            3. M. Aune & K. H. Sørensen. Eds. 2007. Mellom klima og komfort. Utfordringer for en bærekraftig teknologiutvikling. Trondheim: Tapir Akademisk forlag

            4. K. H. Sørensen & R. Williams. Eds. 2002. Guiding Policy, Shaping Technology: Concepts, Spaces and Tools. London: Edward Elgar

            5. B. Elzen, U. Jørgensen, K. H. Sørensen & Ø. Thomassen. 2001. Towards an interactive technology policy. Implications from the social shaping of mobility and transport policies for a new technology policy paradigm. Enschede: University of Twente

 

B. Articles in refereed journals

1.        V.A. Lagesen & K.H. Sørensen.2009. Walking the Line. The Enactment of the Social/Technical Binary in Software Engineering. Engineering Studies, 1 (2): 129-149.

2.        M. Ryghaug & K.H. Sørensen. 2009. How Energy Efficiency Fails in the Building Industry. Energy Policy, 37: 984–991

3.        Kongsli, G., M. Ryghaug and K.H. Sørensen. 2008. Miljøarkitekten: Dirigent eller deltaker? Nordisk Arkitekturforskning, 20 (3), 7-20

4.        K. H. Sørensen & H. Nordli. 2005. Mobil moral og kjønn i endring? Mobiltelefonbruk og hverdagsliv blant norske voksne. Kvinneforskning. 29 (1): 57-72

5.        K. H. Sørensen. 2004. Cultural politics of technology: Combining critical and constructive interventions. Science, Technology & Human Values. 29 (2): 184-190

6.        K. H. Sørensen. 2004. Tingenes samfunn? Kunnskap og materialitet som sosiologiske korrektiver. Sosiologi i dag. 34 (2): 5-25.

7.        H. J. Gansmo, V. A. Lagesen & K. H. Sørensen. 2003. Out of the boy’s room? A critical analysis of the understanding of gender and ICT in Norway. NORA Nordic Journal of Women’s Studies. 11 (3): 130-139.

8.        J. Brosveet & K. H. Sørensen. 2000. Fishing for fun and profit? Norway domesticates multimedia. Information society. 16 (4): 263-276

9.        H. S. Spilker & K. H. Sørensen. 2000. A ROM of one’s own or a room for sharing? New Media and Society. 2 (3): 268-285

10.     J. G. Grande & K. H. Sørensen. 2000. Det standardiserte miljøet? Kunnskapsteoretiske perspektiver på konsekvensutredninger. Tidsskrift for samfunnsforskning. 40 (3): 324-351.

 

C. Book chapters and other articles

1.        K.H. Sørensen. 2009. “The Role of Social Science in Engineering”. In Handbook of the Philosophy of Science. Volume 9: Philosophy of Technology and Engineering Sciences, edited by Anthonie Mejers, Amsterdam: Elsevier, p. 89-111.

2.        K.H. Sørensen. 2009. Fra alternativ til avansert: Hvordan designe miljøvennlige teknologier? In Festskrift til Ann Sætnan

3.        K.H. Sørensen. 2008. Dialog og tverrfaglighet som kunnskapspolitikk. In K. H. Sørensen, E. Amdahl, H. J. Gansmo and V. A. Lagesen. Eds. 2008. Vitenskap som dialog, kunnskap i bevegelse. Tapir Akademiske Forlag, p. 9-26.

4.        E. Amdahl og K.H. Sørensen.2008. Den polytekniske kunnskapsideologien: Fra viten til dyd. In K. H. Sørensen, E. Amdahl, H. J. Gansmo and V. A. Lagesen. Eds. 2008. Vitenskap som dialog, kunnskap i bevegelse. Tapir Akademiske Forlag, p. 49-70.

5.        M. Ryghaug og K.H. Sørensen. 2008. Klima for tverrfaglig kommunikasjon? Om klimaforskningens dialogstrategier. In K. H. Sørensen, E. Amdahl, H. J. Gansmo and V. A. Lagesen. Eds. 2008. Vitenskap som dialog, kunnskap i bevegelse. Tapir Akademiske Forlag, p. 161-182.

6.        K.H. Sørensen og V.A. Lagesen. 2008. Kunnskapssamfunnets anatomi. In K. H. Sørensen, E. Amdahl, H. J. Gansmo and V. A. Lagesen. Eds. 2008. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademiske Forlag, p. 9-30.

7.        H.J. Gansmo og K. H. Sørensen. 2008. Tverrfaglighetens teknologier. I K. H. Sørensen, E. Amdahl, H. J. Gansmo and V. A. Lagesen. Eds. 2008. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademiske Forlag, p. 73-96.

8.        K.H. Sørensen. 2007. Fra ”hvite kull” til grønn varme? Utfordringer for energi. In M. Aune & K. H. Sørensen. Eds. 2007. Mellom klima og komfort. Utfordringer for en bærekraftig teknologiutvikling. Trondheim: Tapir Akademisk forlag, p. 9-28.

9.        K.H. Sørensen. 2007. Energiøkonomisering på norsk: Fra ENØK til Enova. I M. Aune & K. H. Sørensen. Eds. 2007. Mellom klima og komfort. Utfordringer for en bærekraftig teknologiutvikling. Trondheim: Tapir Akademisk forlag, p. 29-46.

10.     K. H. Sørensen. 2007. Et sosialt kompass? Mobiltelefonen i voksnes hverdagsliv. In N. Levold and H. Spilker (eds.): Kommunikasjonssamfunnet. Oslo: Universitetsforlaget. p. 50-66.

11.     K. H. Sørensen, V. A. Lagesen and N. Levold. 2007. Flytende profesjoner? Om organisering av kunnskap. In J. Hjellbrekke, O. J. Olsen and R. Sakslind (eds.): Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Festskrift til Olav Korsnes. Bergen: Fagbokforlaget.

12.     K. H. Sørensen and M. Ryghaug. 2007. En vandring i skyggenes dal? Hindringer for energieffektivisering og nyskapning i byggebransjen. In I. Andresen et al. (eds.): Smarte energieffektive bygninger. Trondheim: Tapir Akademiske Forlag, p. 1-18

13.     K. H. Sørensen. 2005. Jakten på innovasjon. Fra nasjonsbygging til dot.com. In I. Frønes & L. Kjølsrød. Det norske samfunn. Oslo: Gyldendal Akademisk, p. 511-535.

14.     K. H. Sørensen. 2005. Domestication: The enactment of technology. In T. Berker et al., eds. Domestication revisited. Maidenhead, Birkshire: Open University Press, p. 40-61.

15.     R. Silverstone & K. H. Sørensen. 2005. Towards ‘the communication society’. In R. Silverstone, ed. Media, technology and everyday life in Europe. Aldershot: Ashgate, p. 213-222.

16.     K. H. Sørensen. 2004. Jishu Zhengce de Xin Jiangou (Towards a New Architecture of Technology Policy).In Jishu de Shehui Xinchebg (Social Shaping of Technology). Bejing: Capital Normal University Press, p. 181-196.

17.     H. J. Gansmo, V. A. Lagesen & K. H. Sørensen. 2003. Forget the hacker? A critical reappraisal of Norwegian studies of gender and ICT. In M. Lie. Ed. He, She and IT revisited. Oslo: Gyldendal akademisk, p. 34-68

18.     H. S. Spilker & K. H. Sørensen. 2003. Don’t girls want to have fun? Designing multimedia for women. In M. Lie. Ed. He, She and IT revisited. Oslo: Gyldendal akademisk, p. 228-250.

19.     K. H. Sørensen. 2002. Providing, pushing and policing. Towards a new architecture of technology policy. In A Jamison & H Rohracher. Eds. Technology studies and sustainable development. München: Profil, p. 65-94.

20.     K. H. Sørensen. 2002. Social shaping on the move? On the policy relevance of the social shaping perspective. In K. H. Sørensen & R. Williams. Eds. Guiding Policy, Shaping Technology: Concepts, Spaces and Tools. London: Edgar Elgar, p. 19-36.

21.     H. S. Spilker & K. H. Sørensen. 2002. Feminism for profit? Public and private gender politics in multimedia. In K. H. Sørensen & R. Williams. Eds. Guiding Policy, Shaping Technology: Concepts, Spaces and Tools. London: Edgar Elgar, p. 249-270.

22.     M. Aune & K. H. Sørensen. 2001. Teaching transformed. The appropriation of multimedia in education: The case of Norway. In M. v. Lieshout, T. M. Egyedi & W. E. Bijker. Eds. Social learning technologies. The introduction of multimedia in education. Aldershot: Ashgate, p. 159-189.

23.     K. H. Sørensen, M. Aune & M. Hatling. 2000. Against linearity. On the cultural appropriation of science and technology. In M. Dierkes & C. v. Grote. Eds. Between understanding and trust: The public, science and technology. Amsterdam: Harwood publishers, p. 237-257.

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner