73591790 91897365
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5469

Bakgrunn og aktiviteter

Knut H. Sørensen er professor i teknologi- og vitenskapsstudier. Han er utdannet som sivilingeniør (teknisk fysikk) NTNU (NTH) i 1976 og dr. ing. (organisasjons- og arbeidslivsfag) NTNU (NTH) 1982. Sørensen er for tiden leder for PhD-programmet i tverrfaglige kulturstudier.

 

Undervisning

Sørensen er fagansvarlig for følgende emner:

 • KULT8850/51 Vitenskapsteori
 • KULT8860/61 Tale, tekst og tolkning
 • KULT8873 Teknologi, vitenskap og kultur

 

Veiledning

Sørensen har vært hoved- eller medveileder for  46 PhD-kandidater som har disputert, og er hoved- eller medveileder for 6 aktive PhD-kandidater.

 

Faglige interesser

 • Teknologi og vitenskapsstudier
 • Samfunnsvitenskapelige studier av klima og bærekraftig energi
 • Samfunnsvitenskapelige studier av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Kjønn, vitenskap og teknologi
 • Forsknings- og innovasjonspolitikk
 • Innovasjon og sosialisering av teknologi
 • Bærekraftige omstillingsprosesser
 • Ansvarlig forskning og innovasjon
 • Tverrfaglighet

 

Pågående forskning

 

Sørensen har vært prosjektleder for mer enn 30 forskningsrådsfinansierte forskningsprosjekt og nasjonalt prosjektleder for 8 EU-finansierte prosjekt.

 

Verv

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Sørensen, Knut Holtan; Faulkner, Wendy; Rommes, Els. (2011) Technologies of Inclusion. Gender in the Information Society. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251928465.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2338-5.
 • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2276-0.
 • Sørensen, Knut Holtan; Williams, Robin. (2002) Shaping Technology, Guiding Policy: Concepts, Spaces, & Tools. 2002. ISBN 1-84064-649-7.

Del av bok/rapport