73591790 91897365
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5469

Bakgrunn og aktiviteter

Knut H. Sørensen er professor i teknologi- og vitenskapsstudier. Han er utdannet som sivilingeniør (teknisk fysikk) NTNU (NTH) i 1976 og dr. ing. (organisasjons- og arbeidslivsfag) NTNU (NTH) 1982. Sørensen er for tiden leder for PhD-programmet i tverrfaglige kulturstudier.

 

Undervisning

Sørensen er fagansvarlig for følgende emner:

 • KULT8850/51 Vitenskapsteori
 • KULT8860/61 Tale, tekst og tolkning
 • KULT8873 Teknologi, vitenskap og kultur

 

Veiledning

Sørensen har vært hoved- eller medveileder for  46 PhD-kandidater som har disputert, og er hoved- eller medveileder for 6 aktive PhD-kandidater.

 

Faglige interesser

 • Teknologi og vitenskapsstudier
 • Samfunnsvitenskapelige studier av klima og bærekraftig energi
 • Samfunnsvitenskapelige studier av informasjons- og kommunikasjonsteknologi
 • Kjønn, vitenskap og teknologi
 • Forsknings- og innovasjonspolitikk
 • Innovasjon og sosialisering av teknologi
 • Bærekraftige omstillingsprosesser
 • Ansvarlig forskning og innovasjon
 • Tverrfaglighet

 

Pågående forskning

 

Sørensen har vært prosjektleder for mer enn 30 forskningsrådsfinansierte forskningsprosjekt og nasjonalt prosjektleder for 8 EU-finansierte prosjekt.

 

Verv

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Sørensen, Knut Holtan; Faulkner, Wendy; Rommes, Els. (2011) Technologies of Inclusion. Gender in the Information Society. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251928465.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2338-5.
 • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2276-0.
 • Sørensen, Knut Holtan; Williams, Robin. (2002) Shaping Technology, Guiding Policy: Concepts, Spaces, & Tools. 2002. ISBN 1-84064-649-7.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1998) The spectre of participation. Technology and work in a welf are state. 1998. ISBN 82-00-42309-3.
 • Dahl, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (1997) Perspektiver på tvers : disiplin og tverrfaglighet på det m oderne forskningsuniversitetet. Tapir Akademisk Forlag. 1997. ISBN 82-519-1253-9.
 • Lie, Merete; Sørensen, Knut Holtan. (1996) Making technology our own? : domesticating technology into everyday life. 1996.
 • Andersen, Håkon With; Sørensen, Knut Holtan. (1992) Frankensteins dilemma - en bok om teknologi, miljø og verdier. 1992. ISBN 82-417-0060-1.

Del av bok/rapport

 • Åm, Heidrun; Sørensen, Knut Holtan. (2015) Preparing for new solar cells through integrated research: challenges in translating social robustness into the selection of materials. Practices of Innovation and Responsibility: insights from methods, governance and action.
 • Sørensen, Knut Holtan; Melby, Kari. (2011) Fra kunnskap til dyd? Om tverrfaglighet som kompetanseutfordring. Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2010) Det norske samfunn: Et innovasjonssystem?. Det norske samfunn.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2009) The role of social science in engineering. Philosophy of Technology and Engineering Sciences, Vol 9 av Handbook of Philosophy of Science.
 • Levold, Nora; Spilker, Hendrik Storstein; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Mot en ”elektronisk solidaritet". Kommunikasjonssamfunnet: Moral, praksis og digital teknologi.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Levold, Nora. (2007) Flytende profesjoner? Om organisering av kunnskap. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet.
 • Silverstone, Roger; Sørensen, Knut Holtan. (2005) Towards the 'Communication Society'. Media, Technology and Everyday Life in Europe.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2005) Domestication: The enactment of technology. Domestication of media and technology.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2005) Jakten på innovasjon: Fra nasjonsbygging til dot.com. Det norske samfunn.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Knut Holtan. (2003) Forget the hacker? A critical re-appraisal of Norwegian studies of gender and ICT. He, She and IT revisited. New Perspectives on Gender in the Information Society, ed. Merete Lie.
 • Spilker, Hendrik; Sørensen, Knut Holtan. (2003) Don't girls want to have fun? Designing multimedia for women. He, She and IT revisited. New Perspectives on Gender in the Information Society, ed. Merete Lie.
 • Spilker, Hendrik; Sørensen, Knut Holtan. (2002) Feminism for profit? Public and private gender politics in multimedia. Knut H. Sørensen & Robin Williams, eds: Shaping technology, guiding policy: Concepts, spaces and tools.
 • Sørensen, Knut Holtan. (2002) Providing, pushing and policing. Towards a new architecture of technology policy. Andrew Jamison & Harald Rohracher, eds: Technology studies & sustainable development.
 • Aune, Margrethe; Sørensen, Knut Holtan. (2001) Teaching transformed? The appropriation of multimedia in education: The case of Norway. Social learning technologies. The introduction of multimedia in education.
 • Sørensen, Knut Holtan; Aune, Margrethe; Hatling, Morten. (2000) Against linearity - On the Cultural Appropriation of Science and Technology. Between Understanding and Trust. The Public, Science and Technology.

Rapport/avhandling

 • Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Sørensen, Knut Holtan. (2002) Needs, roles and participation. A review of social science literature on users in technological design. 2002. STS arbeidsnotat/ working paper (58/02).
 • Elzen, Boelie; Jørgensen, Ulrik; Sørensen, Knut Holtan; Thomassen, Øyvind. (2001) Tackling transportation problems around the world. Case studies used in the INTEPOL project. 2001.
 • Elzen, Boelie; Sørensen, Knut Holtan; Jørgensen, Ulrik; Thomassen, Øyvind. (2001) Towards an interactive technology policy. Implications from the social shaping of mobility and transport policies for a new technology policy paradigm. 2001.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1999) Rush-hour blues or the whistle of freedom? Understanding modern mobility. 1999. STS-rapport.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1999) Similar concerns, different styles? Technology studies in Europe, vol. 2. 1999. ISBN 92-828-7262-9. COST Social Science.
 • Sørensen, Knut Holtan. (1996) Learning technology, constructing culture : socio-technical change as social learning. 1996. STS arbeidsnotat/ working paper (18/96).