Bakgrunn og aktiviteter

Cand.psychol med spesialitet i klinisk familiepsykologi

Jobberfaring:

Psykolog ved Møller kompetansesenter for hørselshemmede

Psykolog i barne- og familietjenesten i Trondheim kommune, knyttet opp mot helsestasjoner og barnehager

Prosjektleder for Modellkommuneforsøket (oppfølging av barn av psykisk syke/rusmisbrukende foreldre, barn som lever med vold i familien) i Trondheim kommune

Faglig interesseområde:

Sped og småbarns utvikling

Tilknytning

Forebyggende psykisk helsearbeid

Barn av psykisk syke/rusmisbrukende foreldre/barn som lever med vold i familien

psykologer i kommunen

Adopsjon

Underviser i:

Circle of Security, kodekurs og intervensjonskurs

ASQ/ASQ:SE

EPDS

Tilknytningkunnskap som grunnlag for forståelse for barns behov (målgruppe: barnehager, helsestasjoner, kommunalt barnevern, andre hjelpetjenester)

Små barns utvikling

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Bugge Bergsund, Hans; Drozd, Filip; Hansen, Marit Bergum; Sandnes, Kjersti; Hammerstrøm, Karianne; Jacobsen, Heidi. (2016) Adopsjonsforberedende kurs: En evaluering og kunnskapsoppsummering. 2016. ISBN 978-82-92510-13-1.