Kirsti Klemetsaune

Førstekonsulent Institutt for elektronikk og telekommunikasjon

73594400 O. S. Bragstads plass 2, Elektro B*B406

Bakgrunn og aktiviteter


Postadresse

Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge