Bakgrunn og aktiviteter

IT ansvarlig

  • Klientdrift
  • Brukerstøtte
  • Sccm
  • Tilrettelegging av software
  • Innkjøp av IT-utstyr