Bakgrunn og aktiviteter

EDUCATION
 
2003 – 2007 Department of Physiology, Graduate School of Medicine, University of Tokyo
Ph.D. in Neuroscience, awarded in March 2007
Supervisor: Dr. Kensaku Mori
 
2001 – 2003 Department of Physiology, Graduate School of Medicine, University of Tokyo 
M.Sc in Medical Sciences, awarded in March 2003
Supervisor: Dr. Kensaku Mori
 
1996 – 2001   Department of Biochemistry and Biophysics, School of Science, University of Tokyo
B.Sc in Molecular Biology, awarded in March 2001
Supervisor: Dr. Hitoshi Sakano
 
 
RESEARCH EXPERIENCE
 
2013 – Present  Research Associate (Forsker),
2009 – 2013   Postdoctoral Fellow, Kavli Institute for Systems Neuroscience, 
Norwegian Univ. of Science and Technology
  Supervisors: Drs. Edvard I Moser and May-Britt Moser
 
2007 – 2009 Postdoctoral Fellow, 
Department of Physiology, Graduate School of Medicine, Univ. of Tokyo
Supervisor: Dr. Kensaku Mori
 
2008    Visiting Scientist, Department of Neurobiology, Yale University School of Medicine
Supervisor: Dr. Wei R. Chen
 
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner