Karoline Tammert

Seniorkonsulent, Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK midt)
73597509 97882848

Bakgrunn og aktiviteter