Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Rapport/avhandling

  • Lund, Jørgen; Ommundsen, Karianne. (2015) I gråsonen. Holocaust, representasjon, og generasjon nachgeboren. 2015.