Kari Melby

Prorektor for forskning Prorektor forskning
73598016 91897154
Høgskoleringen 1, Hovedbygningen * 113b

Bakgrunn og aktiviteter

Prorektor for forskning er rektors stedfortreder. Hun har et særlig ansvar for oppfølging av forskningsvirksomhet og forskningsstrategi, som inkluderer forskerutdanningen. Hun koordinerer også universitetets internasjonale kontakter.

Prorektors viktigste oppgaver

 • Bidra til å utvikle og implementere NTNUs strategi 2011–2020
 • Utvikle virksomheten innenfor sine ansvarsområdet
 • Sørge for god faglig ledelse med vekt på kvalitet
 • Sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester innenfor sine ansvarsområder
 • Representere og posisjonere NTNU og fremme internt og eksternt samarbeid
 • Skape posivit organisasjonskultur og stimulere til produktivt og godt arbeidsmiljø

 

CV

Forskningsinteresser

Moderne historie, kjønnsforskning, kulturstudier

2007- Member of Management Group and Research Team Leader, Nordic Centre of Excellence (NCoE), The Nordic Welfare State – historical foundations and future challenge, co-funded by Nordforsk. Project manager: Pauli Kettunen

NordWel

Publikasjoner

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck og Christina Carlsson Wetterberg. Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politikk i Norden ca. 1850-1930, (The Nordic Marriage Modell: Marriage and Politics in the Nordic Countries ca. 1850-1930), Makadam forlag, Stockholm 2006

 Kari Melby, Anna-Birte Ravn, Christina Carlsson Wetterberg (eds.), Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition? The Policy Press, Bristol, 2008 

 Kari Melby, “Disiplinering til reproduksjon”, I: Trine Annfelt, Britt Andersen & Agnes Bolsø (red.), Når heteroseksualiteten må forklare seg, Tapir Akademisk Forlag, Trondheim, 2007, s. 47-65

 ”Husmortid 1900-1950”, i Blom, Ida og Sølvi Sogner (red): Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Fra vikingtid til 2000-årsskiftet. Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 2005, s. 257-331

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck, Christina Carlsson Wetterberg, The Nordic Model of Marriage, Women’s History Review, Volume 15, Number 4, 2006: 651-661

Kall og kamp. Norsk Sykepleierforbunds historie, Cappelen Forlag, Oslo 1990, 2000

Kvinnelighetens strategier. Norges Husmorforbund 1915-1940 og Norges Lærerinneforbund 1912-1940. Dr.philos.avhandling, Universitetet i Trondheim, 1995 (trykt som Skriftserie 4/97, Senter for kvinneforskning, NTNU, 1997) 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Melby, Kari; Rosenbeck, Bente. (2009) Reproduksjon som fortolkningsramme for de nordiske velferdsstater: Foucault møter Giddens. Tidsskrift for kjønnsforskning.
 • Melby, Kari. (2006) Niels Finn Christiansen, Klaus Petersen, Nils Edling & Per Haave (eds.): The Nordic Model of Welfare - a Historical Reappraisal. Historisk Tidsskrift. vol. 85 (4).
 • Melby, Kari; Rosenbeck, Bente; Pylkkänen, Anu; Wetterberg, Christina Carlsson. (2006) The Nordic Model of Marriage. Women's History Review. vol. 15 (4).
 • Melby, Kari. (2004) Sterilisering på svensk. Historisk Tidskrift (S).
 • Melby, Kari. (2001) Liberalisering av skilsmisse - en nordisk modell?. Historisk Tidsskrift. vol. 80 (3).
 • Melby, Kari. (2000) Profesjonalisering og underordning blant svenske jordmødre. Historisk Tidskrift (S).
 • Melby, Kari. (1999) Kvinnelig yrkesinspeksjon i Sverige. Historisk Tidskrift (S).

Bøker

 • Melby, Kari; Ravn, Anna-Birte; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?. Policy Press. 2008. ISBN 978-1-84742-066-4.
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente; Wetterberg, Christina Carlsson. (2006) Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca. 1850-1930. Makadam Förlag. 2006. ISBN 91-7061-020-7.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari. (2004) Kultur og kjønn. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2004. ISBN 82-7634-602-2. Kulturstudier (38).
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente; Wetterberg, Christina Carlsson. (2000) The Nordic Model of Marriage and the Welfare State. 2000.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari; Repstad, Pål. (1999) Kulturforståelser i fagene. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 1999. ISBN 82-7634-367-8.
 • Gerrard, Siri; Melby, Kari; Repstad, Pål. (1999) Kulturforståelser i fagene. 1999. ISBN 82-7634-367-8.
 • Melby, Kari; Pylkkänen, Anu; Rosenbeck, Bente. (1999) Ægteskab i Norden fra Saxo til i dag. 1999.

Del av bok/rapport

 • Melby, Kari; Carlsson-Wetterberg, Christina. (2008) Omsorgsbasert medborgerskap. En norsk løsning?. På kant med historien. Studier i køn, videnskab og lidenskab tilegnet Bente Rosenbeck på hendes 60-årsdag.
 • Melby, Kari; Ravn, Anna-Birte; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) A Nordic model of gender equality? Introduction. Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?.
 • Melby, Kari; Wetterberg, Christina Carlsson. (2008) The claim of economic citizenship: the concept of equality in a historical context. Gender equality and welfare politics in Scandinavia. The limits of political ambition?.
 • Melby, Kari. (2007) Disiplinering til reproduksjon. Når heteroseksualiteten må forklare seg.
 • Melby, Kari. (2005) Husmortid. 1900-1950. Med kjønnsperspektiv på norsk historie: Fra vikingtid til 2000-årsskiftet, 2 utgave.
 • Melby, Kari. (2003) Ekteskapets vitenskapeliggjøring? Debatten om medisinske ekteskapshindringer blant leger omkring 1910. Benum, Edgeir m.fl. (red.). Den mangfoldige velferden. Festskrift til Anne-Lise Seip.