Bakgrunn og aktiviteter

Hovedstilling som forskningssykepleier ved Klinikk for hjertemedisin og Klinikk for thoraxkirurgi, St, Olavs Hospital. Tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser (NKSL).

Tidligere studieretningskoordinator for Masterprogrammet i klinisk helsevitenskap, studieretning smerte og palliasjon. Fra januar 2017  - særlig ansvar for masteroppgaver ved studieretningen.

Emneansvarlig ved videreutdanningen i kardiologisk sykepleie, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU. Tilknyttet forskningsgruppen Klinisk forskning i sykehjem ved ISM.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner