73550596
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5*5453

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Bye, Robert; Solli, Jøran. (2007) Vindkraft i Norge: Fra ulønnsom til miljøfiendtlig teknologi?. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
  • Solli, Jøran. (2007) Bærekraftige kalkyler? Utviklingen av økonomiske argumenter om vindkraft. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.