Jonatan Ralf Axel Klemets

Stipendiat Institutt for teknisk kybernetikk
73590243
O. S. Bragstads plass 2, Elektro D * D351A

Bakgrunn og aktiviteter