Postadresse

Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim

Kort biografi Maks 160 tegn [0/160]

Lang biografi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Dadashpour, Mohsen; Kleppe, Jon; Landrø, Martin. (2006) Non-linear Inversion for Estimating Reservoir Parameters from Time-Lapse Seismic Data, paper presented at Advances in geophysics and reservoir engineering for data integration and uncertainty assessment. 2006. ISBN 0000000000.
  • Aasen, Jan Ole; Aasen, J.O.; Berg, E; Berg, E.; Buller, A.T.; Hjelmeland, O.; Holt, Rune Martin; Kleppe, Jon; Torsæter, Ole. (1994) North Sea Oil & Gas Reservoirs - III. Kluwer Academic Publishers. 1994. ISBN 0-7923-2304-1.
  • Uleberg, Knut G.; Kleppe, Jon. (1993) Dual-porosity, dual-permeability formulation for fractured reservoir simulation : annual report 1993. 1993. RUTH-rapport.
  • Skjæveland, Svein M.; Kleppe, Jon. (1992) SPOR monograph: Recent advances in improved oil recovery methods for North Sea sandstone reservoirs. 1992. ISBN 82-7257-340-7. YA.