Jon Kleppe

Professor, Senterleder SFI Institutt for petroleumsteknologi og anvendt geofysikk

73594933 91897300
S. P. Andersens veg 15, PTS I*L314

Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn

 • Professor i petroleumsteknologi, NTNU 1981-
 • Senterleder SFI IO, 2007-
 • Instituttleder ca 20 år 
 • Dekanus ved Bergavdelingen 1990-96
 • Visiting Professor, Stanford University, 1988-89
 • Visiting Researcher, Elf, 1996-97
 • Research Manager, Saudi Arabia, 1978-81
 • Research Manager, IKU, 1974-78
 • Ph.D. Petroleum Engineering, Texas A&M, 1974
 • M.Sc. Mechanical Engineering, SDSMT, 1971
 • B.Sc. Mechanical Engineering, SDSMT, 1970