70161223 97536195
1etasje Kunnskapsoparken

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Håvold, Jon Ivar; Ghulam, Mustafa; Ashraf, Nadia. (2017) Safety culture in a shipping company. Evidence from two surveys 13 years apart. CRC Press. 2017. ISBN 978-1-138-03796-0.
  • Kvangarsnes, Marit; Håvold, Jon Ivar; Helgesen, Øyvind. (2016) Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 9788215027685.

Del av bok/rapport

  • Håvold, Jon Ivar; Årethun, Torbjørn; Nesse, Jon Gunnar. (2017) Påverkar personlegdomstrekk og demografiske faktorar entreprenørlyst i distrikta? Eksempel frå Sunnmøre og Sogn og Fjordane. Innovasjonsøkosystem.
  • Nesse, Jon Gunnar; Årethun, Torbjørn; Håvold, Jon Ivar. (2017) Yrkespreferansar og entreprenørlyst blant unge jenter og gutar frå Hydroland og Sunnmøre: Stabilitet eller endring over tid?. Innovasjonsøkosystem.
  • Årethun, Torbjørn; Nesse, Jon Gunnar; Håvold, Jon Ivar. (2017) Rekruttering av arbeidskraft til utkantane. Ein analyse av likskapar og ulikskapar mellom avgangselevar i vidaregåande skule og ferdig utdanna kandidatar. Innovasjonsøkosystem.
  • Kvangarsnes, Marit; Håvold, Jon Ivar; Helgesen, Øyvind. (2016) Innovasjon og entreprenørskap mellom fjord og fjell. Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015.
  • Nesse, Jon Gunnar; Årethun, Torbjørn; Håvold, Jon Ivar. (2016) Entreprenørskapslyst blant unge i rurale område. Regionale skilnader og endring over tid. Innovasjon og entreprenørskap : Fjordantologien 2015.