Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser:

  • Profesjonell og institusjonell kommunikasjon
  • Samtaleanalyse
  • Multimodal Interaksjon
  • Tegnspråklig kommunikasjon
  • (Embodied) Kroppsliggjort kommuniskasjon og gester
  • (Deaf studies) Hørselshemming og opplæring
  • Teknologimediert kommunikasjon

Prosjekt:

Jeg arbeider med et ph.d.-prosjekt om undervisning av tegnspråk ved bruk av videokonferanseteknologi. Undervisningen foregår i regi av prosjektet Grenseløs Læring ved Statped Midt. Lærerne underviser tegnspråk til grupper på inntil 5 hørselshemmede elever som alle befinner seg ved hver sin bostedskole med en PC og webkamera.

Veiledere er førsteamanuensis Julie Feilberg, seniorrådgiver/FoU koordinator Aase Lyngvær Hansen og professor Elizabeth Keating.

Faggruppe:

Medlem av NEFHO: Nasjonalt nettverk for forskning om hørsel og opplæring


Postadresse

Institutt for språk og litteratur Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge