Bakgrunn og aktiviteter

Primære faglege interesser
Stort sett fonologi (optimalitetsteoretisk, autosegmental). Har særleg arbeidt med prosodi i norsk. Har også arbeidt litt med prosodi i L1-esperanto, og har rettleidd studentar som har utforska fonologien i ein del språk. Arbeider for tida med prominens på ulike måtar. Kan litt morfologi. Underviser særleg fonologisk teori, og litt allmennlingvistisk diakroni. For veldig lenge sidan dreiv eg på med sosiolingvistikk, og underviste også i norsk språkhistorie og norrønt.

Snakkar
norsk, engelsk, esperanto, tysk.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2015) Compound stress in a Norwegian variety of Esperanto. Nordic Journal of Linguistics. vol. 38 (2).
 • Martinez-Paricio, Violeta; Koreman, Jacques; Husby, Olaf Anders; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Bech, Øyvind. (2015) Consonant clusters in online L2 teaching: a multilingual approach. The Pronunciation in Second Language Learning and Teaching (PSLLT) Proceedings. vol. 6.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2014) Fonemet har forlate scena. RISS : magasin for studentar og tilsette ved Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Trondheim.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2007) Some tonal traits of flight attendant speech. Working Papers ISK.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2006) [Anmeldelse] Jostein Budal: Fem tonar (2002) og A symmetrical tone language - Norwegian (2004). Norsk lingvistisk tidsskrift. vol. 24 (1).
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2005) Metrical structures in nativised Esperanto. Working Papers ISK.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2005) Svar frå doktoranden Jardar Eggesbø Abrahamsen. Norsk lingvistisk tidsskrift.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2005) Jardar Eggesbø Abrahamsen: Ein vestnorsk intonasjonsfonologi,dr.art.-disputas ved Universitetet i Trondheim (NTNU), 10 oktober2003. Norsk lingvistisk tidsskrift.

Bøker

 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; van Dommelen, Wim A.. (2017) Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016. Peter Lang Publishing Group. 2017. ISBN 978-3-631-72352-4.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander. (2014) Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1673-4.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander. (2012) Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Akademika forlag. 2012. ISBN 978-82-321-0139-9.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander. (2010) Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Tapir Akademisk Forlag. 2010. ISBN 978-82-519-2674-4.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Morland, Aleksander. (2008) Starthjelp i fonetikk og lingvistikk. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2343-9.

Del av bok/rapport

 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2017) A note on accent 2 compounds in the Sunnmøre dialect. Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016..
 • Husby, Olaf Anders; Koreman, Jacques; Martinez-Paricio, Violeta; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Albertsen, Egil; Hedayatfar, Keivan; Bech, Øyvind. (2015) Selective teaching of L2 pronunciation. Critical CALL. Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference, Padova, Italy..
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2013) Sunnmøre word accents and last element stress revisited. Nordic Prosody. Proceedings of the XIth Conference, Tartu 2012.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; Askheim, Lars Isak. (2013) Eyebrow movements in prosody. Nordic Prosody. Proceedings of the XIth Conference, Tartu 2012.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2009) Affiks. Dek kvin jaroj da Lingvaj paĝoj: Elektitaj tekstoj el Norvega Esperantisto 1990-2005.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2009) Afiksoj. Dek kvin jaroj da Lingvaj paĝoj: Elektitaj tekstoj el Norvega Esperantisto 1990-2005.
 • Abrahamsen, Jardar Eggesbø. (2009) Etimologio. Dek kvin jaroj da Lingvaj paĝoj: Elektitaj tekstoj el Norvega Esperantisto 1990-2005.