Postadresse

Geografisk institutt Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge
profileimage

Jan Ketil Rød

Førsteamanuensis

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg jobber med geografiske informasjonssystemer (GIS), særlig innenfor studier av effekter av klimaendringer og disaggregerte studier av væpnede konflikter.

Jeg har hatt stillingen som førsteamanuensis i geografisk informasjonsbehandling ved Geografisk institutt siden 2004. Jeg underviser særlig i bruken av Geografiske Informasjonssystemer (GIS) og geografisk informasjonsvitenskap, men underviser også i kvantitativ metode for geografer og et emne om effekter av klimaendringer. Mine forskningsinteresser er særlig knyttet til bruken av GIS generellt, men særlig innen studier om effekter av klimaendringer, sårbarhet ovenfor klimainduserte naturkatastrofer, disaggregerte studier av borgerkriger, byplanlegging og GIS brukt innen geografiutdanning.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner