Postadresse

Institutt for elkraftteknikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge
profileimage

Ivar Wangensteen

Professor

Bakgrunn og aktiviteter

Ivar Wangensteen er professor i elektroteknikk ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU i Trondheim. Han har M.Sc. og Ph.D. i ekektroteknikk fra NTNU og M.Sc. i økonomi fra Universitetet i Oslo. Han er vitenskapelig rådgiver ved SINTEF Energi.

Han er emneansvarlig for faget: Kraftmarkeder, ressurs og miljø TET4185) og har skrevet læreboka: Power System Economics som brukes i det faget.

Han er også emneansvarlig/koordinator for faget:   Energisystem (TET4155)

Han deltar som faglærer i fagene:  Energi og miljø (TEP4225) og Energibruk i bygninger (TEP4235) og har bidratt til fagboken Enøk i bygninger

Flere detaljer inkludert publikasjonsliste i  CV

 

Noen publikasjoner:

Norske:

Botterud, Wangensteen: Optimale investeringer i ny produksjonskapasitet i et liberalisert kraftmarked

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Roinioti, Argiro; Koroneos, Christipher; Wangensteen, Ivar. (2012) Modeling the Greek energy system: Scenarios of clean energy use and their implications. Energy Policy. volum 50.
 • Wolfgang, Ove; Haugstad, Arne; Mo, Birger; Gjelsvik, Anders; Wangensteen, Ivar; Doorman, Gerard L.. (2009) Hydro reservoir handling in Norway before and after deregulation. Energy. volum 34 (10).
 • Fleten, Stein-Erik; Maribu, Karl Magnus; Wangensteen, Ivar. (2007) Optimal investment strategies in decentralized renewable power generation under uncertainty. Energy. volum 32 (5).
 • Wangensteen, Ivar. (2006) Power system under free market conditions. Energija: casopis hrvatske elektroprivrede. volum 55 (01).
 • Bruno, Sergio; De Benedictis, Michele; La Scala, Massimo; Wangensteen, Ivar. (2006) Demand elasticity increase for reducing social welfare losses due to transfer capacity restriction: A test case on Italian cross-border imports. Electric power systems research. volum 76 (6-7).
 • Kristiansen, Tarjei; Wangensteen, Ivar. (2006) Effect of losses on area prices in the Norwegian electricity market. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. volum 28 (1).
 • Wangensteen, Ivar; Botterud, Audun. (2005) Power System Planning and Operation in International Markets - Perspectives From the Nordic Region and Europe. Proceedings of the IEEE. volum 93 (11).
 • Botterud, Audun; Ilic, Marija D.; Wangensteen, Ivar. (2005) Optimal investments in power generation under centralized and decentralized decision making. IEEE Transactions on Power Systems. volum 20.
 • Botterud, Audun; Wangensteen, Ivar. (2004) Optimale investeringer i ny produksjonskapasitet i et liberalisert kraftmarked. Økonomisk forum.
 • Flatabø, Nils; Doorman, Gerard L.; Grande, Ove S.; Randen, Hans; Wangensteen, Ivar. (2003) Experience with the Nord Pool design and implementation. IEEE Transactions on Power Systems. volum 18 (2).

Bøker

 • Novakovic, Vojislav; Hanssen, Sten Olaf; Thue, Jan Vincent; Wangensteen, Ivar; Gjerstad, Frode Olav. (2007) Enøk i bygninger - Effektiv energibruk, 3.utgave. 2007. ISBN 978-82-05-37496-6.
 • Wangensteen, Ivar. (2006) Power System Economics - the Nordic Electricity Market. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 978-82-519-22005.

Del av bok/rapport

 • Androcec, Ivan; Krajar, Slavko; Wangensteen, Ivar. (2011) Optimization of costs and benefits in Inter TSO Compensation mechanism. European Energy Market EEM 2011 8th International Conferense on the European Energy Market.
 • Warland, Geir; Fosso, Olav B; Wangensteen, Ivar; Wolfgang, Ove. (2005) Efficient transmission pricing in power systems with considerable time-dependency. IPEC2005 Proceedings The 7th International Power Engineering Conference.

Rapport/avhandling

 • Wangensteen, Ivar. (2001) Kraftmarkeder. 2001.