Bakgrunn og aktiviteter

Ivar Wangensteen er professor i elektroteknikk ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU i Trondheim. Han har M.Sc. og Ph.D. i ekektroteknikk fra NTNU og M.Sc. i økonomi fra Universitetet i Oslo. Han er vitenskapelig rådgiver ved SINTEF Energi.

Han er emneansvarlig for faget: Kraftmarkeder, ressurs og miljø TET4185) og har skrevet læreboka: Power System Economics som brukes i det faget.

Han er også emneansvarlig/koordinator for faget:   Energisystem (TET4155)

Han deltar som faglærer i fagene:  Energi og miljø (TEP4225) og Energibruk i bygninger (TEP4235) og har bidratt til fagboken Enøk i bygninger

Flere detaljer inkludert publikasjonsliste i  CV

 

Noen publikasjoner:

Norske:

Botterud, Wangensteen: Optimale investeringer i ny produksjonskapasitet i et liberalisert kraftmarked

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Novakovic, Vojislav; Hanssen, Sten Olaf; Thue, Jan Vincent; Wangensteen, Ivar; Gjerstad, Frode Olav. (2007) Enøk i bygninger - Effektiv energibruk, 3.utgave. 2007. ISBN 978-82-05-37496-6.
  • Wangensteen, Ivar. (2006) Power System Economics - the Nordic Electricity Market. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 978-82-519-22005.

Del av bok/rapport

  • Androcec, Ivan; Krajar, Slavko; Wangensteen, Ivar. (2011) Optimization of costs and benefits in Inter TSO Compensation mechanism. European Energy Market EEM 2011 8th International Conferense on the European Energy Market.
  • Warland, Geir; Fosso, Olav B; Wangensteen, Ivar; Wolfgang, Ove. (2005) Efficient transmission pricing in power systems with considerable time-dependency. IPEC2005 Proceedings The 7th International Power Engineering Conference.

Rapport/avhandling

  • Wangensteen, Ivar. (2001) Kraftmarkeder. 2001.