Bakgrunn og aktiviteter

Ivar Wangensteen er professor i elektroteknikk ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU i Trondheim. Han har M.Sc. og Ph.D. i ekektroteknikk fra NTNU og M.Sc. i økonomi fra Universitetet i Oslo. Han er vitenskapelig rådgiver ved SINTEF Energi.

Han er emneansvarlig for faget: Kraftmarkeder, ressurs og miljø TET4185) og har skrevet læreboka: Power System Economics som brukes i det faget.

Han er også emneansvarlig/koordinator for faget:   Energisystem (TET4155)

Han deltar som faglærer i fagene:  Energi og miljø (TEP4225) og Energibruk i bygninger (TEP4235) og har bidratt til fagboken Enøk i bygninger

Flere detaljer inkludert publikasjonsliste i  CV

 

Noen publikasjoner:

Norske:

Botterud, Wangensteen: Optimale investeringer i ny produksjonskapasitet i et liberalisert kraftmarked

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Novakovic, Vojislav; Hanssen, Sten Olaf; Thue, Jan Vincent; Wangensteen, Ivar; Gjerstad, Frode Olav. (2007) Enøk i bygninger - Effektiv energibruk, 3.utgave. Enøk i bygninger - Effektiv energibruk, 3.utgave. 2007. ISBN 978-82-05-37496-6.
  • Wangensteen, Ivar. (2006) Power System Economics - the Nordic Electricity Market. Power System Economics - the Nordic Electricity Market. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 978-82-519-22005.

Del av bok/rapport

  • Androcec, Ivan; Krajar, Slavko; Wangensteen, Ivar. (2011) Optimization of costs and benefits in Inter TSO Compensation mechanism. Optimization of costs and benefits in Inter TSO Compensation mechanism. European Energy Market EEM 2011 8th International Conferense on the European Energy Market.
  • Warland, Geir; Fosso, Olav B; Wangensteen, Ivar; Wolfgang, Ove. (2005) Efficient transmission pricing in power systems with considerable time-dependency. Efficient transmission pricing in power systems with considerable time-dependency. IPEC2005 Proceedings The 7th International Power Engineering Conference.

Rapport/avhandling

  • Wangensteen, Ivar. (2001) Kraftmarkeder. Kraftmarkeder. 2001.