Ingrid Schjølberg

Direktør NTNU Havrom/Professor marin teknikk Fakultet for ingeniørvitenskap

73595608 93066355
Otto Nielsens veg 10, Marinteknisk senter * C2.074

Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

2013-2014 Prosjektdirektør SFF Autonomous Marine Operations and Systems (AMOS)

2002-2013 Forskningsleder/seniorforsker SINTEF IKT

1997-2001 Forsker SINTEF Energi

1996          PhD/Dr. ing  teknisk kybernetikk NTNU (NTH)

1992-93    Forskningsassitent CERN, Geneve, Sveits

1991          MSc/Siv. ing teknisk kybernetikk NTNU (NTH)

Noen verv:

2017-          Styremedlem SINTEF Ocean

2017-          Styremedlem NIVA Norsk Institutt for Vannforskning

2016-          Styremedlem NTNU TTO AS

2015 -         Styremedlem WaterLinked AS

2014-2016  Styremedlem Inventas AS

2009-2013  Styremedlem MASKON AS

2007- 2013  Leder for ROBOTNOR

2006-2013   IEA - Hydrogen Implementing Agreement - Operating agent Task 23/33/39

Kronikker

Havet er veien til fremtiden, Agderposten, 19. august 2016

Robotene kommer, Forskningspolitikk, juni 2016

Ei båtlengd føre, Sunnmørsposten, 6.mai 2016

Så heldig vi er som har havet, Adressa, 6.mai 2015

Blogg

Trondheimsfjorden et utmerket testområde

Forskningsaktiviteter

Fokus på autonomi, automatisering og robotisering i havrommet, olje og gass, hydrogen produksjon og akvakultur og vareproduksjon.

Petromaks 2 Next Generation Subsea IMR Operations NextGenIMR (2014-17)

EU ECSEL JU Smart networking Underwater Robots in Cooperation SWARMS (2015-17)

Andre prosjekter: SFI Exposed, Reducing risk in aquaculture, FME MoZees

Hovedveileder for PhD studenter:

Ole A. Eidsvik, Bård B. Stovner, Erlend K. Jørgensen, Stian S. Sandøy, Bent O. Arnesen

Medlem av styringskomitene for: Maritime21, Ocean School of Innovation, Ocean Week, Arven etter Nansen, SFF CAGE, SFI Smart Maritime, Artic Frontiers

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner