Ingeborg Vasli

Seniorkonsulent, administrativ lederstøtte, Rektors kontor Kommunikasjonsavdelingen
73598011 91897971

Bakgrunn og aktiviteter