73597575 94130241 Håkon Jarls gate 11, Øya Helsehus*153.04.010

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Postadresse

Institutt for samfunnsmedisin Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Postboks 8905 7491 Trondheim Norge