Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Hamran, Olav; Moser, Ingunn; Indergaard, Leikny Haga; Sund, Eva Marie; Gullhav, Inga; Thygesen, Hilde. (2008) Sanatoriebarn. 2008. ISBN 9788290115390.

Del av bok/rapport

  • Moser, Ingunn Brita; Thygesen, Hilde. (2015) Exploring possibilities in telecare for aging societies. Ethics of care Critical advances in international perspective.
  • Moser, Ingunn Brita; Thygesen, Hilde. (2013) Velferdsteknologi og teleomsorg: nye idealer og former for omsorg. Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.
  • Thygesen, Hilde. (2013) Kvalitetsarbeid i demensomsorgen:om forskningens rolle og bidrag. Kvalitetsarbeid i helsetjenester til eldre.
  • Thygesen, Hilde; Moser, Ingunn Brita; Øderud, Tone. (2013) GPS-Tracking Devices in Dementia Care: New Tasks, Responsibilities and Competencies. Assistive Technology: From Research to Practice AAATE 2013.
  • Thygesen, Hilde. (2012) Gode løsninger? Om bruk og ikke-bruk av velferdsteknologiske løsninger. Velferdsteknologi i boliger. Muligheter og utfordringer.
  • Thygesen, Hilde; Moser, Ingunn Brita. (2010) Technology and good dementia care: an argument for an ethics-in-practice approach. New Technologies and Emerging Spaces of Care.

Rapport/avhandling

  • Thygesen, Hilde. (2009) Technology and good dementia care. A study of technology and ethics in everyday care practice. 2009.