Hilde Saxi Gildberg

Førstekonsulent /Studieveileder Institutt for samfunnsøkonomi Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

73591937
Bygg 7, Dragvoll

Bakgrunn og aktiviteter

  • Mastergrad i psykologi fra NTNU
  • Videreutdanning i Coaching og ledelse
  • Tidligere ansatt som studieveileder ved INDØK og Entreprenørskolen
  • Rekruttering og opptak til master i Samfunnsøkonomi og Finansiell økonomi
  • Cristin-kontakt