Bakgrunn og aktiviteter

  • Mastergrad i psykologi fra NTNU
  • Videreutdanning i Coaching og ledelse
  • Tidligere ansatt som studieveileder ved INDØK og Entreprenørskolen
  • Rekruttering og opptak til master i Samfunnsøkonomi og Finansiell økonomi
  • Cristin-kontakt