Helen Jøsok Gansmo

Professor Institutt for tverrfaglige kulturstudier

73592236
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5*5445

Bakgrunn og aktiviteter

Bærekraftig urban planlegging Aksjonsforskning Estetikk og bærekraftig energi forbruk Universell design. Tverrfaglig kunnskapsproduksjon. Hverdagsliv

RESEARCH PROJECTS AND COMPTENCE

ZEB: knowledge transfer and operation of zero emmission buildings

Electric vehicles: user preferences, transport policy and development of charging infrastructure

Brøset - action research and municipal planning of a sustainable neighbourhood

Paradoxes of design: aesthetics as potential barriers against sustainable energy consumption? (2008-2010

Interdisciplinarity, Trust and Trivialization: A study of interdisciplinary work life praxis (2005-2007):

New Norwegian book: Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien

New Norwegian book: Vitenskap som dialog- kunnskap i bevegelse

Shaping of young girls' computer interests (1998-2005)

RESEARCH FIELD AND COMPTENCE

 • Interdisciplinary knowledge production.
 • Planning
 • Design/aesthetics and sustainable energy consumption
 • Action research
 • Technology and every day life 
 • Studiesof Science and Technology
 • Co-construction of gender and technology.
 • Universal design.
 • Work life diversity.

Employed at Centre for Energy and Society

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas; Jørgensen, Finn Arne. (2011) Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag. Tapir Akademisk Forlag. 2011. ISBN 9788251927901.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2339-2.
 • Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette; Amdahl, Eva. (2008) Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag. 2008. ISBN 978-82-519-2338-5.

Del av bok/rapport

 • Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok; Jørgensen, Finn Arne. (2011) Hyttedrømmen mellom hjem, fritid og natur. Hyttedrømmen mellom hjem, fritid og natur. Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2011) Fun and play in digital inclusion. Fun and play in digital inclusion. Technologies of Inclusion. Gender in the Information Society.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas. (2011) Frihet i ei lita hytte? Energiforbrukets sosiotekniske aktører. Frihet i ei lita hytte? Energiforbrukets sosiotekniske aktører. Norske hytter i endring. Om bærekraft og behag.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Sørensen, Knut Holtan. (2008) Tverrfaglighetens teknologier. Tverrfaglighetens teknologier. Faglighet og tverrfaglighet i den nye kunnskapsøkonomien.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2004) Inclusion through fun and play. Inclusion through fun and play. Designing Inclusion. The development of ICT products to include women in the Information Society.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2003) Limits of state feminism: Chaotic translation of the 'girls and computing' problem. Limits of state feminism: Chaotic translation of the 'girls and computing' problem. Strategies of inclusion: Gender in the Information Society.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Nordli, Hege; Sørensen, Knut Holtan. (2003) The gender game. A study of Norwegian computer game designers. The gender game. A study of Norwegian computer game designers. Strategies of inclusion: Gender in the Information Society. Vol II: Experiences from private and voluntary sector initiatives, edited by Carol MacKeogh and Paschal Preston.

Rapport/avhandling

 • Gansmo, Helen Jøsok; Dirks, Jessica; Dørr, Elisabeth; Lumiaho, Aki. (2011) Electric Road Transport policies in Europe till 2015: opportunities, experiences and recommendations. Electric Road Transport policies in Europe till 2015: opportunities, experiences and recommendations. 2011.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Larssæther, Stig; Thomsen, Judith. (2011) På vei til Brøset – Evaluering av det åpne parallelle oppdraget. På vei til Brøset – Evaluering av det åpne parallelle oppdraget. 2011.
 • Faulkner, Wendy; Sørensen, Knut Holtan; Gansmo, Helen Jøsok; Lagesen, Vivian Anette. (2004) Strategies of inclusion: Gender and the information society. Strategies of inclusion: Gender and the information society. 2004.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2004) Towards a happy ending for girls and computing?. Towards a happy ending for girls and computing?. 2004. ISBN 82-471-6320-9.

Andre

 • Gansmo, Helen Jøsok. (2012) Brøset – a case of advancing sustainable built environment through learning. Brøset – a case of advancing sustainable built environment through learning. Technoport RERC Research ; 2012-04-16 - 2012-04-18.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2012) Energy culture in the comfort society. Energy culture in the comfort society. Energy and Society . Institute of Social Sciences (ICS‐UL), Lisbon, Portugal; Lisboa. 2012-03-22 - 2012-03-24.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2012) Transition to sustainable energy consuming leisure boats?. Transition to sustainable energy consuming leisure boats?. Technoport RERC Research ; 2012-04-16 - 2012-04-18.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2011) Komfortkultur og elbil. Komfortkultur og elbil. Mobilitetsuka . Trondheim kommune; 2011-09-16 - 2011-09-16.
 • Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok. (2010) How to live CO2 neutral in bathrooms, offices, living rooms and kitchens?. How to live CO2 neutral in bathrooms, offices, living rooms and kitchens?. Renewable Energy Research Conference . SFFE; Trondheim. 2010-06-07 - 2010-06-08.
 • Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok. (2010) Sustainable urbanization? Norwegian cabin culture in transition. Sustainable urbanization? Norwegian cabin culture in transition. 2nd international seasonal homes and amenity migration workshop ; 2010-03-22 - 2010-03-24.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2010) A carbon neutral settlement in the making. A carbon neutral settlement in the making. Renewable Energy Research Conference . NTNU; 2010-06-07 - 2010-06-08.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2010) Brøset - A carbon neutral settlement in the making. How to combine sustainable technology and practice. Brøset - A carbon neutral settlement in the making. How to combine sustainable technology and practice. EASST ; Trento. 2010-09-02 - 2010-09-04.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas. (2010) Can aesthetics and design cater for more sustainable energy consumption?. Can aesthetics and design cater for more sustainable energy consumption?. NFR-seminar . NFR; 2010-04-16.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2009) Brukerpreferanser for fremtidens elbilbrukere. Brukerpreferanser for fremtidens elbilbrukere. Ecar . Sintef energi; 2009-09-09 - 2009-09-10.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2009) Erfaringer med aksjonsforskning i Brøset-prosjektet. Erfaringer med aksjonsforskning i Brøset-prosjektet. Workshop Brøset ; 2009-12-01 - 2009-12-02.
 • Aune, Margrethe; Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok. (2008) Reshaping comfort society? Searching sustainable design. Reshaping comfort society? Searching sustainable design. Gjesteforelesning ; University of Californa Santa Cruz. 2008-02-15 - 2008-02-15.
 • Berker, Thomas; Gansmo, Helen Jøsok. (2008) The redistribution of domestic energy sensibilities. Aesthetics and energy. The redistribution of domestic energy sensibilities. Aesthetics and energy. Towards Post carbon societies ; 2008-09-04 - 2008-09-05.
 • Gansmo, Helen Jøsok; Berker, Thomas. (2008) Paradoxes of design. Acting with technology, energy and aesthetics in a warm bathroom. Paradoxes of design. Acting with technology, energy and aesthetics in a warm bathroom. Towards post carbon societies? . KULT, NTNU; Trondheim. 2008-09-04 - 2008-09-05.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2007) Norwegian ICT experiences: Secondary schools and teenagers. Norwegian ICT experiences: Secondary schools and teenagers. Research Lab Stef, Ecole de Normale Superieur Cachan . Ecole de Normale Superieur Cachan; Paris. 2007-02-15.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2006) Transdisciplinary public management?. Transdisciplinary public management?. EASST . EASST; Lausanne. 2006-08-23 - 2006-08-26.
 • Amdahl, Eva; Gansmo, Helen Jøsok; Sørensen, Knut Holtan. (2006) Marked for tverrfaglighet?. Marked for tverrfaglighet?. Seminar i Norges Forskningsråd ; Oslo. 2006-11-16 - 2006-11-17.
 • Gansmo, Helen Jøsok. (2006) Tverrfaglighet i offentlig administrasjon. Tverrfaglighet i offentlig administrasjon. KULFO . NFR; Oslo. 2006-11-17 - 2006-11-18.