Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent for 2. studieår bachelor i sykepleie og videreutdanning i helsesøster.

Mine arbeidsoppgaver:

  • Studieveiledning og saksbehandling vedrørende enkeltstudenter
  • Tilrettelegging av studiehverdagen
  • Permisjon
  • Progresjon
  • Utdanningsplanarbeid
  • Praksisadministrasjon for gjeldende utdanninger.
  • Blackboard, FS og EpN