Bakgrunn og aktiviteter

  • Studiekonsulent ved IKP
  • Programkonsulent for  Industriell kjemi og bioteknologi 5-årig og 2-årig og MSc in Chemical Engineering
  • Lederstøtte i studiesaker
  • Allokering av undervisningsstøtte i emner