73593449
Elektro E/F, E-223, Gløshaugen, O. S. Bragstads plass 2e

Bakgrunn og aktiviteter

Statsviter utdannet ved NTNU. Hovedinteresse: kvalitetsutvikling innen høyere utdanning.

Arbeidsoppgaver

 • Forskerutdanning: forvaltning, kvalitet og utvikling
  - Internasjonal evaluering av ph.d. programmer (2016)
 • Regler og praksis innen forskerutdanningen
  - Felles standard for rutiner (ph.d.-forum)
 • Administrativ oppfølging av ph.d.-programmene, kvalitetssikringsprosessen og ph.d.-kandidater, og generelle henvendelser (phd@ime.ntnu.no)
 • Forskningsprosjekter som involverer doktorgradskandidater, inkl. avtaler
 • Internasjonalisering av forskerutdanning, samarbeid innen forskerutdanningen, e.g. veiledningssamarbeid (Cotutelle).

Roller:

 • Sekretær for Utvalg for forskning og forskerutdanning (FU)
  - Evaluering forskning og utdanning
  - Årlig rapportering, aggregert og instituttvis rapportering
 • IME representant for ph.d. forum v/ NTNU
 • IME representant for adm. forum v/ NTNU for Nordic Five Tech (N5T)
 • NTNUs medlem i UHRs arbeidsgruppe for fellesgrader og cotutelle
 • NTNUs medlem i European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) - Human Capital Task Group (HCTG) og koordinator for ERCIM Programme for PhD Education (EPPE)
 • Koordinator for seminar for ph.d.‐ kandidater (e.g. introduksjonsseminar) og ph.d.-veiledere (e.g. ph.d. veilederseminar.
 • Fakultetets superbruker for publisering, CRISTIN, rapportering
 • Fakultetets forskningsseksjons superbruker for BEVISST brukerutvikling
 • Fakultetets kontaktperson overfor NSDs personvernombud
 • Rolle innen fakultetets beredskapsplan
 • (Informasjonsformidling på IMEs nettsider om forskning og forskerutdanning)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Lenschow, Harald. (2009) Studiekvalitet (RE: Studiepoeng på billigsalg). Universitetsavisa.
 • Lenschow, Harald. (2009) Tåler NTNU en annerledes virkelighetsbeskrivelse?. Universitetsavisa.

Rapport/avhandling

 • Lenschow, Rolf; Lenschow, Harald. (2007) Learning Networks for Quaity Development of learning processes in higher education and learning organizations. Proposal for a bilateral R&D program with focus on engineering education and competence building in industry. 2007.
 • Lenschow, Harald; Lenschow, Rolf. (2006) Evalueringsrapport. Helseeksperter i Team: Tillit i helsevesenet - taushetsplikten. Formativ evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU og HiST 2006. 2006.
 • Lenschow, Harald; Lenschow, Rolf. (2006) Evalueringsrapport: Eksperter i Team: "Menneskeverd i det 21. århudre", Formativ evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU. 2006.
 • Lenschow, Harald; Lenschow, Rolf. (2006) Evalueringsrapport: Eksperter i team: "Den ultimate bil", Formativ evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU. 2006.
 • Lenschow, Harald; Lenschow, Rolf. (2006) Evalueringsrapport: Helseeksperter i Team: Pasientrettigheter – prioriteringer - etiske betraktninger En formativ evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU og HiST høsten 2005. 2006.
 • Lenschow, Rolf; Lenschow, Harald; Skauge, Asle. (2001) Aksjonslæring. Constructive Evaluation of Processes, Program for Formative Evaluation of the Learning Process by ICT assistence (9 reports 2001-2004). 2001.
 • Lenschow, Harald. (2000) Iteration in a networked environment : a case study of the European environment agency. 2000.

Andre

 • Lenschow, Harald; Langbakk, Erik Ingve; Jørgensen, Tore R.. (2012) IME T-skjorte logo. ("I ME" varemerke).