Bakgrunn og aktiviteter

Fagområde og pågående forskningsaktivitet:

  • Datamaskinsimulering og modellering av kraftsystemer, inkludert elektrisk modellering av transformatorer og kabler og utvikling av simuleringsverktøy; ATPDraw.
  • Relevern og distribuert produksjon; ProSmart.
  • Kraft transformatorer; modellering, påkjenninger; Norwegian transformer user group.
  • Overspenninger i kraftnett, lynnedslag og koblingsovrspenninger inkludert induserte lynoverspenninger og målinger av transienter.

Prossjektleder for KPN-prosjektet ProSmart, 2015-2019; "Power system protection in a smartgrid perspective". 4 PhD studenter, samarbeid med NTNU-Telematikk, Michigan Tech, SINTEF, ABB, Statnett, Eidsiva, Hafslund, Lyse, Statkraft.

Undervisning:

  • Overspenninger og overspenningsvern, TET4130 (vår 3. klasse),
  • Power system analysis (delen om relevern), TET4115  (høst 4. klasse),
  • Datamaskinsimulering av transienter, ELK31, (Fordypningmodul, høst 5. klasse)
  • EMC, Elektromagnetisk sameksistens i jernbaneanlegg
    (ET6007), Etter og videreutdanningskurs, erfaringsbasert master, Høst oddetallsår

 

Utdanning og arbeid:

Name:

HØIDALEN, Hans Kristian

Year of birth:

1967

Nationality:

Norwegian

Present position:

Professor, Institute of electrical power engineering, Department of Electrical Engineering and Telecommunications, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway.

Degrees:

MSc, Institute of electrical power engineering, The Norwegian Institute of Technology (NTH), 1990.

PhD, Institute of electrical power engineering, The Norwegian Institute of Technology (NTH), 1998.

Work:

1991

Scientific assistant, Institute of electrical power engineering, NTH

 

1992 - 94 and 1998 - 99

Research Scientist, Norwegian Electric Power Research Institute (EFI)

 

1994-1997

PhD student at Norwegian University of Science and Technology, Institute of electrical power engineering.

 

1999 -

Associate professor, Institute of electrical power engineering, Department of Electrical Engineering and Telecommunications, Norwegian University of Science and Technology (NTNU). Group leader Electrical Power Technology 2001-2005 and 2014-. Full professor from 2007.

 

2010-2011

Research leave (sabbatical) at Michigan Technological University. 10 months.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Postadresse

Institutt for elkraftteknikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge