Bakgrunn og aktiviteter

Prosjektøkonom ved INB.

Mine ansvarsområder:

  • økonomisk rådgivning i forbindelse med søknader og budsjettering
  • regnskapsoppfølging av prosjekt
  • økonomisk rapportering internt og til eksterne bidragsytere
  • bistå ved utarbeidelse og kvalitetssikring av prosjektkontrakter og samarbeidsavtaler
  • andre henvendelser relatert til økonomi
  • annen administrativt støtte i alle faser av et eksternfinansierte prosjekt