Håkon Leiulfsrud

Professor Institutt for sosiologi og statsvitenskap
73591791 95404299
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 9 * 9508

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Leiulfsrud, Håkon; Prieur, Annick. (2016) Class Operations and Measures. Theory in Action. Theoretical Constructionism.
 • Sohlberg, Peter; Leiulfsrud, Håkon. (2016) Theory and Theoretical Operations. Theory in Action. Theoretical Constructionism.
 • Solheim, Erling; Leiulfsrud, Håkon. (2015) A European Analysis of Subsistence Precarization and Precarious Risk. The New Social Division, Making and Unmaking Precariousness.
 • Leiulfsrud, Håkon; Sohlberg, Peter. (2010) Social ojämlikhet, sociala klasser och strukturperpspektiv. Samhällsproblem.
 • Leiulfsrud, Håkon. (2004) Familie og sosial ulikhet i velferdssamfunnet. Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer.
 • Leiulfsrud, Håkon. (2004) Social ojämlikhet, sociala klasser och strukturperspektiv. Samhällsproblem.
 • Leiulfsrud, Håkon. (2003) Familie og sosial ulikhet i velferdsstaten. Velferdsstat og familieliv.
 • Leiulfsrud, Håkon; Sohlberg, Peter. (2000) Social ojämlikhet, sociala klasser och strukturperspektiv. Samhällsproblem.
 • Sohlberg, Peter; Leiulfsrud, Håkon. (2000) Social Ojämlikhet, Sociala Klasser och Strukturperspektiv. Samhällsproblem.
 • Leiulfsrud, Håkon; Hvinden, Bjørn. (1996) Analyse av kvalitative data : fiks#/erbilde eller puslespill. Kvalitative metoder i samfunnsforskning.
 • Leiulfsrud, Håkon; Sohlberg, Peter. (1996) Contextualizing social stratification in comparative research. Between plan and market : social change in the Baltic state s and Russia.

Rapport/avhandling

 • Leiulfsrud, Håkon; Bison, Ivano; Solheim, Erling. (2010) Social Class in Europe II: European Social Survey 2002-2008. The current publication is a follow up and updated version of Social Class in Europe. ESS Report. 2010. ISBN 978-82-90217-51-3.
 • Leiulfsrud, Håkon; Bison, Ivano; Jensberg, Heidi. (2005) Social Class in Europe. European Social Survey 2002/3. 2005. ISBN 82-7570-161-9.