Bakgrunn og aktiviteter

  • Prosjektstøtte (BOA-prosjekter)
  • Støttefunksjoner i administrasjonen
  • Cristinkontakt lokalt for RKBU
  • Varaverneombud lokalt for RKBU 1.1.2017 til 31.12.2018
  • Bestillinger