Gjermund Wollan

Førsteamanuensis Institutt for geografi
73591887
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 7 * 7592

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Wollan, Gjermund. (2009) Kultur- og opplevelsesnæringer : med blikket rettet mot festivaler, turisme og sted. Kultur- og opplevelsesnæringene i Trøndelag : kartlegging og eksempelstudier.
 • Berglund, Anna-Karin; Wollan, Gjermund. (2004) Kvinnelige og mannlige bedriftslederes forhold til sted. Mennesker, steder og regionale endringer.
 • Wollan, Gjermund. (2004) Landskap som praksis. Det levende landskapet. Festskrift til Michael Jones.
 • Wollan, Gjermund; Jacobsen, Jens Kr. Steen; Viken, Arvid. (1999) Kulturrelativisme og autensitetens etikk. Turisme : stedet i en bevegelig verden.

Rapport/avhandling

 • Potthoff, Kerstin; García-Godos, Jemima; Wollan, Gjermund; Turner, Catriona. (2016) Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 70, No. 5, December 2016. Routledge. 2016. Norsk Geografisk Tidsskrift (5).
 • Potthoff, Kerstin; Jones, Michael; Lund, Ragnhild; Wollan, Gjermund; Turner, Catriona. (2016) Norsk Geografisk Tidsskrift - Norwegian Journal of Geography, Vol. 70, No 1, March 2016. Routledge. 2016. Norsk Geografisk Tidsskrift (1).
 • Wollan, Gjermund. (2014) «Itjnå tvil. Det virke!» : kultur for helse og verdighet : eksemplet Ytterøy helsetun. 2014. ISBN 978-82-7456-716-0. Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport (97).
 • Wollan, Gjermund. (2009) Festivaler og turisme som Performing places : en sosio-kulturell analyse : Canal Street Jazz og Bluesfestival, Arendal. 2009. ISBN 9788274565753. Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport (59).
 • Wollan, Gjermund. (2008) Visningssenter : Bjørøya Fiskeoppdrett A/S : sluttrapport. 2008. ISBN 9788274565302. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag (86).
 • Ryan, Anne Wally; Holand, Ivar Svare; Wollan, Gjermund. (2007) Havlandet : et destinasjonsutviklingsprosjekt mellom kommunene Roan, Osen, Flatanger og Namdalseid : sluttrapport i samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2007. ISBN 9788274565234. Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag (83).
 • Skjeggedal, Terje; Arnesen, Tor; Kveli, Jens; Markhus, Guri; Thingstad, Per Gustav; Wollan, Gjermund; Aasetre, Jørund. (2005) Inngrepsfrie naturområder som verktøy for arealforvaltning. 2005. NTF-notat (6).
 • Helbæk, Morten; Wollan, Gjermund. (2000) Vurdering av grunnlagsdata - Odal Næringshage i Sør-Odal kommue. 2000.
 • Aunsmo, Leif Gunnar; Stene, Morten; Veie, Jon Olav; Wollan, Gjermund. (1999) FoU-samarbeid i Nord-Trøndelag. 1999. NTF-notat (8).
 • Gystad, Paul Martin; Sletterød, Niels Arvid; Stene, Morten; Wollan, Gjermund. (1999) Følgeevaluering av SIVAs næringshager i Norge : resultater fra et arbeidsseminar SIVA-NTF i Steinkjer 30.april 1999. 1999. iNTF-notat (trykt utg.) (1999:08:00).
 • Sletterød, Niels Arvid; Stene, Morten; Wollan, Gjermund. (1999) Følgeevaluering av SIVAs næringshager i Norge : perspektiv, fokus, problemstillinger, prosjekt og dimensjonering. 1999. iNTF-notat (trykt utg.) (2).
 • Sletterød, Niels Arvid; Wollan, Gjermund; Stene, Morten; Gystad, Paul Martin. (1999) Følgeevaluering av SIVAs næringshager i Norge : teoretiske perspektiv,metodisk design og måleindikatorer. 1999. ISBN 8277321023. NTF-rapport (4).