Bakgrunn og aktiviteter

Giosuè Baggio utdannet seg innen filosofi, logikk og kognitiv nevrovitenskap i Pavia, Strasbourg, Amsterdam og Nijmegen. Før han kom til NTNU i 2014, jobbet han ved Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, ved Max Planck Institute for Psycholinguistics, og ved International School for Advanced Studies.

Han underviser i emner kognitiv nevrovitenskap, psykolingvistikk og språkvitenskapens metoder i ENG1101, SPRÅK3001 og SPRÅK3300.

Han leder forskningsprosjektet Origins of Semantic Composition in Early Cognitive Development, finansiert av Norges Forskningsråd.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Baggio, Giosuè; Stenning, Keith; van Lambalgen, Michiel. (2016) Semantics and cognition. The Cambridge Handbook of Formal Semantics.
  • Baggio, Giosuè; van Lambalgen, Michiel; Hagoort, Peter. (2012) Language, linguistics and cognition. Philosophy of Linguistics.
  • Baggio, Giosuè; van Lambalgen, Michiel; Hagoort, Peter. (2012) The processing consequences of compositionality. The Oxford Handbook of Compositionality.
  • Hagoort, Peter; Baggio, Giosuè; Willems, Roel. (2009) Semantic unification. The Cognitive Neurosciences, 4th Edition.