Postadresse

IME fakultetsadministrasjon Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge

Bakgrunn og aktiviteter

Geir Egil Øien har vært dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk siden 1. august 2009.

Han ble professor ved Institutt for elektronikk og telekommunikasjon i mai 2001, og tilhører faggruppen for signalbehandling. Han var instituttleder ved Institutt for teleteknikk 2002-2004.

Bakgrunn

Geir Egil Øien (født 1965) er sivilingeniør fra Institutt for teleteknikk ved NTH (1989) og har en doktorgrad fra samme institutt (1993).

Han har ca. 150 publikasjoner i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter og konferanseproceedings med referee. Han har vært veileder for over 20 ph.d.-kandidater, har vært prosjektleder for og deltatt i flere større  forskningsprosjekter finansiert av Norges Forskningsråd og EU, og vært opponent ved en rekke nasjonale og internasjonale disputaser.

Forskningsområder

  • Informasjonsteori
  • Kommunikasjonsteori
  • Trådløs kommunikasjon
  • Signalbehandling

Profesjonelle medlemskap

Komiteer, utvalg og råd (i utvalg)

  • Medlem, Board of Directors, CESAER
  • Medlem, div. sakkyndigkomiteer hos NOKUT
  • Nestleder, Nasjonalt fakultetsmøte for realfag
  • Medlem, programstyret for NFR-programmet VERDIKT
  • Medlem, Scientific Council, EURECOM

For mer informasjon, se min CV til venstre under kontaktinformasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner