Gary Love

Førsteamanuensis i moderne britisk historie Institutt for språk og litteratur Det humanistiske fakultet

73598308
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5 * 5570

Bakgrunn og aktiviteter

MA (Hull), PhD (Cantab)

Forskning interesser

Jeg er førsteamanuensis i moderne britisk historie. Jeg er veldig interessert i britisk politisk historie, intellektuelle kulturer og mediene i det tjuende århundre. Forskningen min fokuserer på historien til den konservative politikken i Storbritannia og politisk skriving. Jeg har også gjort noe arbeid på britisk og europeisk fascisme. Jeg arbeider nå på et bokprosjekt om intellektuelle kulturer i britisk konservatisme mellom 1918 og 1955. I tillegg arbeider jeg på to nye artikler som utforsker forskjellige sider av den konservative og fascistiske politikken i mellomkrigstiden, og en annen på høyreorienterte kvinner. I fremtiden planlegger jeg å utvikle et stort prosjekt om konservative partier og politiske ideer i det tjuende århundre i Storbritannia og Skandinavia. Jeg er også arrangør av forskningsseminaret om det tjuende århundres historie på NTNU.

Bakgrunn

Jeg kommer fra Stockton-on-Tees i nord-øst England. Jeg studerte en MA i historie på universitetet i Hull, en diploma i europeiske studier på universitetet i Wien, og en doktorgrad i historie på universitetet i Cambridge. Jeg var også lærer for det British Council i ett år i Wien i Østerrike. Før jeg begynte på NTNU som førsteamanuensis i moderne britisk historie, underviste jeg på universitetet i Cardiff i Wales. Jeg var Churchill Archives Centre By-Fellow på Churchill College Cambridge i 2014, og jeg skal være gjesteforsker på universitetet i Cambridge når jeg har forskningstermin i 2017-18.

Undervisning

Jeg underviser to bachelorkurs på NTNU:

ENG2452 Storbritannia i Europa

ENG1402 moderne britisk historie og kultur

Jeg er glad for å diskutere ideer til master- og doktorgradsoppgaver i de fleste omrader av det tjuende århundres britiske historie. Jeg er også veldig interessert i komparative studier av Storbritannia og andre europeiske land, særlig Norge. Hvis studenter har fremmedspråk, vil jeg oppfordre dem til å bruke denne kompetansen i sin forskning.  

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Love, Gary. (2010) Conservatives, National Politics, and the Challenge to Democracy in Britain, 1931-37 / degree conferred on 23 July 2011. 2010.

Kompetanseord