Gard Hopsdal Hansen

Forsker Institutt for tverrfaglige kulturstudier

73598216
Dragvoll, Edvard Bulls veg 1, Bygg 5*5444

Bakgrunn og aktiviteter

Prosjekt: RenewStrat

Siden juni 2009: Renewable strategies? Implementing and commercialising new energy technologies (RenewStrat). Finansiert av RENERGI-programmet, Forskningsrådet.

Ved å fokusere på teknologiske, finansielle og politiske aktørers perspektiver på fornybar energi og energieffektivitet er en sentral målsetning for prosjektet å identifisere flaskehalser og strategier for å overkomme disse. Bedre forståelse av dynamikk (og manglende dynamikk) mellom aktører kan bidra til å styrke kommunikasjonen mellom leverandører av teknologi, kapital og rammebetingelser, og i neste omgang gi bedre kår for bedrifter, tryggere finansiering og mer hensiktsmessige rammebetingelser for en videre satsning på fornybar energi og energieffektivisering.

Undervisning

Undervisningsansvarlig for Globalization Theory (kult3320), høsten 2009 og 2010.

Publikasjoner

Vindkraft til havs. Teknologi- og industriutvikling fra et norsk bedriftsperspektiv. CenSES-rapport, 31. august 2011. Samarbeid med Markus Steen.

Industri og energi i det blå. Kronikk i DN, 11. januar 2011. Samarbeid med Markus Steen.

De grønne gründerne. Hovedinnlegg i Dagbladet, 21. september, 2009. Samarbeid med Tomas M. Skjølsvold.

Opprett klimadepartementet! Kronikk i Dagens Næringsliv, 17. september, 2009. Samarbeid med Tomas M. Skjølsvold og Jøran Solli.

Encounters on the far side: Internationalization and domestication of Norwegian lifeboats in China. PhD-avhandling, NTNU, 2009.

The far side of international business: local initiatives in the global workshop. Artikkel i Journal of Economic Geography, 2008, 8(1):1-19

Taking the mess back to business: studying international business from behind. Artikkel i Critical Perspectives on International Business, 2008, 4(1):42-54

Making it in China. Bok publisert av Høyskoleforlaget. Merete Lie, Ragnhild Lund og Gard Hopsdal Hansen (Red.). Forfatter av tre kapittel:

 • From Double Digits to Quality Growth in China: An interview with Professor Zhou Dunren (samarbeid med Henning Kristoffersen)
 • China and 'The Hydro way': An Interview with Carl Lewin, Senior Engineer, Hydro Aluminium (samarbeid med Hans Jørgen Roven)
 • Karaoke or Corruption - Balancing Diverging Expectations and Demands in International Ventures


Norwegian salmon goes to market: The case of the Austevoll seafood cluster. Artikkel i Journal of Rural Studies, 2006, 22:190-204. Samarbeid med John Phyne og Gestur Hovgaard.

 

The Chinese Seafood Industry: Structural changes and opportunities for Norwegians (R20/05). Rapport publisert av Samfunns og Næringslivsforskning AS (SNF), Bergen, 2005. Knut Bjørn Lindkvist, Wang Zhikai, Gard H. Hansen and Håvard Haarstad (Red.).

 

Balltre og Business. Kronikk i Dagens Næringsliv, 9. august, 2005

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Lie, Merete; Lund, Ragnhild; Hansen, Gard Hopsdal. (2013) 在中国制造 (Making it in China). 在中国制造 (Making it in China). 2013. ISBN 978-7-208-11253-7.
 • Lie, M; Lund, Ragnhild; Hansen, Gard Hopsal. (2008) Making it in China. Making it in China. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2008. ISBN 978-82-7634-579-7.
 • Lie, Merete; Lund, Ragnhild; Hansen, Gard Hopsdal. (2008) Making it in China. Making it in China. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2008. ISBN 978-82-7634-579-7.

Del av bok/rapport

 • Hansen, Gard Hopsdal. (2013) New renewable energy and the Norwegian policy triangle. New renewable energy and the Norwegian policy triangle. Norway : Nature industry and society.
 • Roven, Hans Jørgen; Lie, Merete; Hansen, Gard Hopsdal. (2013) Chapter 10: China and the 'Hydro way'; An Interview with Carl Lewin, senior engineer, Hydro Aluminium. Chapter 10: China and the 'Hydro way'; An Interview with Carl Lewin, senior engineer, Hydro Aluminium. 在中国制造 (Making it in China).
 • Hansen, Gard Hopsdal. (2008) Karaoke or Corruption - Balancing Diverging Expectations and Demands in International Ventures. Karaoke or Corruption - Balancing Diverging Expectations and Demands in International Ventures. Making it in China.
 • Hansen, Gard Hopsdal; Kristoffersen, Henning. (2008) From Double Digits to Quality Growth in China: An Interview with Professor Zhou Dunren. From Double Digits to Quality Growth in China: An Interview with Professor Zhou Dunren. Making it in China.
 • Roven, Hans Jørgen; Hansen, Gard Hopsdal. (2008) China and "The Hydro Way": An Interview with Carl Lewin, Senior Engineer, Hydro Aluminium. China and "The Hydro Way": An Interview with Carl Lewin, Senior Engineer, Hydro Aluminium. Making it in China.
 • Hansen, Gard Hopsdal. (2005) Fortune fish and boomerang internationalization: Norwegian activity and local response in China. Fortune fish and boomerang internationalization: Norwegian activity and local response in China. The Chinese Seafood Industry: Structural changes and opportunities for Norwegians (R20/05).

Rapport/avhandling