Gabriella Tranell

Førsteamanuensis Institutt for materialteknologi

73592761 98283926 Alfred Getz vei 2, Bergbygget*E-235

Bakgrunn og aktiviteter

Gabriella Tranell NTNU 2009-01-01 -

Førsteamanuensis ved Institutt for Materialteknologi, Faggruppe Prosessmetallurgi

Forskningsområder:

  • Produksjon av ferrrolegeringer
  • Produksjon og raffinering av silisium
  • Solcellematerialer

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner


Postadresse

Institutt for materialteknologi Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge