73594642 92064262
Høgskoleringen 7a, Lerkendalsbygget * 2-235

Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser: prosjekteringsledelse, prosjektstyring, Lean Construction, BIM, usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

  • Østby-Deglum, Erik; Svalestuen, Fredrik; Drevland, Frode. (2013) TBA4127/AAR4951 Prosjekteringsledelse. 2013.
  • Drevland, Frode. (2011) Midt i blinken - En vurdering av Anslag-metodens egnethet for bruk i kostnadsoverslag. 2011.
  • Drevland, Frode; Austeng, Kjell; Torp, Olav. (2007) Usikkerhetsanalyse - Modellering, estimering og beregning. 2007. ISBN 82-92506-28-4.
  • Austeng, Kjell; Binz, Vibeke; Drevland, Frode. (2005) Usikkerhetsanalyse: Feilkilder i metode og beregning. 2005. ISBN 978-8292506-32-5. Concept rapport (13).
  • Drevland, Frode. (2005) Rett og riktig - En gjennomgang av statens vegvesens kalkylemodell. 2005.