73594642 92064262
Høgskoleringen 7a, Lerkendalsbygget * 2-235

Bakgrunn og aktiviteter

Faglige interesser: prosjekteringsledelse, prosjektstyring, Lean Construction, BIM, usikkerhetsanalyser og usikkerhetsstyring.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

 • Engebø, Atle; Drevland, Frode; Lohne, Jardar; Shkmot, Nawras; Lædre, Ola. (2017) Geographical Distribution of Interest and Publications on Lean Construction. 2017 Lean and Computing in Construction Congress (LC3) - Proceedings of the Joint Conference on Computing in Construction (JC3).
 • Lohne, Jardar; Drevland, Frode; Åsgård, Tina; Hoven, Tore; Lædre, Ola; Ryum, Truls. (2017) Homines Oeconomici or Moral Saints? On the Purpose of Educating Civil Engineers. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Construction Economics and Organization.
 • Haarr, Kåre Johan; Drevland, Frode. (2016) A Mandated Lean Construction Delivery System in a Rehab Project – A Case Study. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Johnsen, Cathrine Andrea; Drevland, Frode. (2016) Lean and Sustainability: Three Pillar Thinking in the Production Process. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Vatne, Mats Erik; Drevland, Frode. (2016) Practical Benefits of Using Takt Time Planning: A Case Study. Proceedings of the 24th Annual Conference of the International Group for Lean Construction..
 • Drevland, Frode; Lohne, Jardar. (2015) Nine Tenets on the Nature of Value. Global Problems - Global Solutions. Proceedings IGLC 2015 Perth Australia.
 • Skjelbred, Sondre; Fossheim, Magnus E; Drevland, Frode. (2015) Comparing Different Approaches to site Organization and Logistics: Multiple Case Studies. Global Problems - Global Solutions. Proceedings IGLC 2015 Perth Australia.
 • Fosse, Roar; Kalsaas, Bo Terje; Drevland, Frode. (2014) Construction Site Operations Made Leaner and Standardized: A Case Study. Understanding and improving project based production - Volume 3.
 • Fundli, Ingvild Svenke; Drevland, Frode. (2014) Collaborative Design Management – A Case Study. Understanding and improving project based production - Volume 2.

Rapport/avhandling

 • Østby-Deglum, Erik; Svalestuen, Fredrik; Drevland, Frode. (2013) TBA4127/AAR4951 Prosjekteringsledelse. 2013.
 • Drevland, Frode. (2011) Midt i blinken - En vurdering av Anslag-metodens egnethet for bruk i kostnadsoverslag. 2011.
 • Drevland, Frode; Austeng, Kjell; Torp, Olav. (2007) Usikkerhetsanalyse - Modellering, estimering og beregning. 2007. ISBN 82-92506-28-4.
 • Austeng, Kjell; Binz, Vibeke; Drevland, Frode. (2005) Usikkerhetsanalyse: Feilkilder i metode og beregning. 2005. ISBN 978-8292506-32-5. Concept rapport (13).
 • Drevland, Frode. (2005) Rett og riktig - En gjennomgang av statens vegvesens kalkylemodell. 2005.