Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er en bredt skolert litteraturviter med spesialkompetanse innenfor norsk modernisme, spesielt representert gjennom en omfattende undersøkelse av Knut Hamsuns forfatterskap. Min forskning kjennetegnes av en særlig interesse for historiske, hermeneutiske og resepsjonsanalytiske problemstillinger. Mine publikasjoner involverer på denne måten ikke bare grundige nærlesninger og analyser av litteraturen i perioden etter år 1850, men inkluderer også undersøkelser av litteratur- og kulturutveksling på tvers av språkområder, samt problematiseringer av litteraturvitenskapens metode og teori, da særlig gjennom innflytelsesteoretiske, «nyhistoriske» og resepsjonsanalytiske innganger.

Undervisning vårsemesteret 2017:

  • Nord 1104, Teori, sjanger og retorikk
  • Nord 3100, Generelt masteremne i nordisk litteratur
  • SPRÅL3500 - Spesielt masteremne I: Masteroppgaverelatert fordypningsemne

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Boasson, Frode Lerum. (2015) Men Livet lever. Hamsuns vitalisme fra Pan til Ringen sluttet. 2015. ISBN 978-82-326-1232-1.

Andre

  • Boasson, Frode Lerum. (2016) Teaterhateren Knut Hamsun skrev seks teaterstykker. Nrk, kulturhuset [Radio]. 2016-04-08.
  • Boasson, Frode Lerum. (2015) Kulturhuset. Hamsun i Amerika. NRK P2 [Radio]. 2015-09-07.
  • Boasson, Frode Lerum. (2015) Litteratur og politikk. Litteratur og politikk . Litteraturfestivalen Ugress; Trondheim. 2015-09-12 - 2015-09-12.
  • Boasson, Frode Lerum. (2015) Litteratur og politikk i Hamsuns forfatterskap. Etterutdanning for lærere . HL-senteret; Oslo. 2015-11-17 - 2015-11-17.
  • Boasson, Frode Lerum. (2015) Reaksjonær radikalisme. Knut Hamsuns vitalistiske poetikk. Hamsun i Tromsø 2015 . Universitetet i Tromsø; Tromsø. 2015-09-02 - 2015-09-04.