Fredrik Skoglund

Forsker - Marinarkeolog Seksjon for arkeologi og kulturhistorie NTNU Vitenskapsmuseet

73592354 94486474 Erling Skakkes gate 47B, Gunnerushuset*A455

Bakgrunn og aktiviteter

Fredrik Skoglund

Arkeolog og arbeider med marinarkeologi, dvs. kulturminner under vann.

Utdannet ved NTNU og University of St.Andrews, Skottland.

Hovedoppgaver er forvaltningsbasert arkeologi med plansaker og feltarbeid. Dette er både dypvanns- og dykkerbasert arkeologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

  • Tuddenham, David Berg; Skoglund, Fredrik. (2012) Flintstein utenfor Grandfjæra - Kulturhistorisk ballast med konsekvenser. Årbok / Romsdalsmuseet.

Del av bok/rapport

  • Peacock, Elizabeth E.; Skoglund, Fredrik; Fastner, Jørgen. (2012) Deepwater preservation and management of archaeological sites. Outlining the DePMAS Project. Proceedings of the 11th ICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference: Greenville 2010.
  • Skoglund, Fredrik; Peacock, Elizabeth E.. (2012) Deepwater Preservation and Management of Archaeological Sites: presentation of the DePMAS Project. IKUWA3: Beyond Boundaries.
  • Tuddenham, David Berg; Skoglund, Fredrik. (2012) King Eystein's Harbour Revisited. IKUWA3: Beyond Boundaries.
  • Skoglund, Fredrik. (2009) Skiltprosjektet . et fadderprosjekt. Stopleleivraket. En utstilling om et 1700-talls forlis i Stopleleia, Hustadvika.
  • Skoglund, Fredrik. (2005) "Seilsperringer i kystforsvaret. En 'ny' kulturminnekategori?". Funn og forskning i Trøndelag: Foredrag fra to arkeologiseminarer i 2003.

Rapport/avhandling

  • Grue, Marja-Liisa P; Normann, Staale; Skoglund, Fredrik; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2014) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/6. Marinarkeologisk overvåkning av anleggsarbeid ved Verftsgata 2, Trondheim. 2014. ISBN 978-82-8322-005-6. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2014/6).
  • Skoglund, Fredrik; Ellingsen, Ellen J. Grav. (2014) NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport 2014/5. Ormen Lange Shipwreck: Environmental Monitoring Project - Final Report. 2014. ISBN 978-82-8322-003-2. NTNU Vitenskapsmuseet arkeologisk rapport (2014/5).

Postadresse

Seksjon for arkeologi og kulturhistorie Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge