Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

Jeg jobber som førsteamanuensis i engelsk fagdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning (ILU) ved NTNU, og jeg forsker på lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen. Samtidig er jeg emneansvarlig og faglærer i to nettbaserte emner i engelsk fagdidaktikk (Take Credit, ENG6024 - Litteratur og kultur i klasserommet og ENG14 - Skriving i skolen). Jeg er også emneansvarlig og en av faglærerne i emnet EDU3084 - Digital kompetanse for Masterstudenter i samfunnsfag og fremmedspråksdidaktikk. Jeg underviser også et doktorgradsemne i skriving av litteraturreview ved UiB (se nettressursen: https://www.facebook.com/Phd-kurs-503921176474052/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf).

Jeg er alltid interessert i å samarbeide med PhD studenter, MA studenter, og andre forskere om prosjekter som omhandler bruk av digital teknologi i utdanningen.

Forskningsinteresser:

 • Digital kompetanse
 • Engelsk fagdidaktikk
 • IKT i skole og høyere utdanning
 • Lærerutdanning
 • Lærerstudenter
 • Utdanningsteknologi
 • Flipped classroom
 • Learning Analytics
 • MOOC
 • Litteraturgjennomganger og systematiske reviews

Pågående prosjekter:

 • Language, Integration, Media - LIM (NFR/FINNUT)
 • OPVET (Erasmus+)

Forskningsgrupper:

 • Digitale læringsfellesskap - DLC (Universitetet i Bergen)
 • Media Literacy and Education - MEDLiE (NTNU)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk. (2016) Learning Analytics i skole og høyere utdanning. Digital læring i skole og lærerutdanning.
 • Krumsvik, Rune Johan; Røkenes, Fredrik Mørk. (2016) Litteraturreview i ph.d.-avhandlingen. En doktorgradsutdanning i endring. Et fokus på den artikkelbaserte ph.d.-avhandlingen.
 • Røkenes, Fredrik Mørk. (2016) Lærerstudenters digitale kompetanseutvikling i lærerutdanningen: Hva sier forskningslitteraturen?. Digital læring i skole og lærerutdanning.

Rapport/avhandling

 • Røkenes, Fredrik Mørk; Guldal, Tale Margrethe; Krumsvik, Rune Johan. (2016) Preparing future teachers to teach with ICT: An investigation of digital competence development in ESL student teachers in a Norwegian teacher education program. 2016. ISBN 978-82-326-1676-3.
 • Røkenes, Fredrik Mørk; Robbins-Sponaas, Rhonna; Langseth, Inger Dagrun. (2011) Being Critical in a Digital Landscape. 2011.