Eva Schmidt

Førstekonsulent Institutt for elkraftteknikk

73594241 O. S. Bragstads plass 2, Elektro E*E-457

Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn og aktiviteter
 

Jobbet ved NTNU siden 1994
 

- Attestant for variabel lønn og reiseregninger

- Avslutning disputaser PhD

- Registrering i Cristin

- Oppnevning eksterne sensorer

- Klagesaker

- Masteroppgaver i DAIM

- Internt bibliotek


Postadresse

Institutt for elkraftteknikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge