Eugenia Malinnikova

Førsteamanuensis Institutt for matematiske fag

73550257
Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II*948

Bakgrunn og aktiviteter

Jeg har doktorgrad i matematikk fra St.Petersburg State University. Mine forskingsinteresser er: potensialteori, kompleks og harmonisk analyse, elliptiske partielle differensialligninger.