Eugenia Malinnikova

Førsteamanuensis Institutt for matematiske fag

73550257 Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II*948

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Lyubarskii, Yurii; Malinnikova, Eugenia. (2013) Composition operators on model spaces. Recent Trends in Analysis.

Postadresse

Institutt for matematiske fag Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 7491 Trondheim Norge