Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Ildstad, Erling. (2005) Proceedings of the 19th Nordic Insulation symposium. Tapir Akademisk Forlag. 2005. ISBN 8251920558.

Del av bok/rapport

  • Ildstad, Erling; Plassen, Kurt-Albert Grov; Faremo, Hallvard. (2016) Remnant Static Mechanical Stresses and Water Tree Ageing of XLPE Power Cables. Jicable'15 - 9th International Conference on Power Insulated Cables : proceedings.
  • Kantar, Emre; Ildstad, Erling. (2016) Modeling Longitudinal Breakdown Strength of Solid-Solid Interfaces using Contact Theory. Proceedings of the 2016 IEEE International Conference on Dielectrics, 3-7 July 2016, University of Montpellier, France : ICD 2016.